Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur over het beleid. Ook beoordeelt het VO jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever APG, de deelnemers en gepensioneerden.

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:

 • het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht van PPF APG.
 • het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 • het beleid voor de toekomst.
 • de wijze waarop het bestuur van PPF APG invulling geeft aan goed pensioenfondsbestuur, inclusief de naleving van de Code Pensioenfondsen.

Ook adviseert het verantwoordingsorgaan gevraagd en ongevraagd het bestuur. De beoordeling van het VO kun je nalezen in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens APG
 • Caroline Bruls
 • Natasja de Weijer (voorzitter)
Namens de deelnemers
 • Anna Szymkiewicz
 • Arjan de Zeeuw
 • Patroesjka Zuurhout (voorzitter)
Namens de pensioengerechtigden
 • Regina Schoutsen
 • Douwe Swierstra