a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Verkiezingen bestuur

In het bestuur is 1 zetel namens de gepensioneerden vrijgekomen. Ben je gepensioneerd en ontvang je pensioen van ons? Dan kon je je hiervoor tot 8 mei 2024 kandidaat stellen. Binnenkort wordt meer bekend over de kandidaat of kandidaten. 

Om je te kandideren als bestuurslid voor PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. Daarnaast moet je in staat zijn de vaktechniek los te laten en als bestuurder te opereren vanuit de evenwichtige belangenafweging en aantoonbaar bestuurlijke slagkracht kunnen tonen.

Lees meer over hoe je je kandidaat kunt stellen voor de zetel in het bestuur