Nieuwe pensioenregels

Nederland krijgt een vernieuwd pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels worden vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Veel blijft hetzelfde, sommige dingen veranderen.

Veel blijft hetzelfde:

  1. Je krijgt vanaf je pensioenleeftijd AOW van de overheid. Ook als de nieuwe regels zijn ingevoerd.
  2. Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever.
  3. Je ontvangt pensioen zolang je leeft.
  4. Ook blijf je meestal pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt.
  5. Werkgevers- en werknemersorganisaties blijven samen afspraken maken over pensioenregelingen.

Sommige dingen veranderen:

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. Hieronder lichten we toe wat er in ieder geval gaat veranderen.

Pensioen met afspraken over inleg
De meeste werknemers hebben een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het pensioen. Dit geldt ook voor de huidige pensioenregeling van PPF APG.  

In het vernieuwde pensioen worden afspraken gemaakt over hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen. Dit heet een premieregeling. Net als nu worden de premies belegd. De hoogte van de pensioenuitkering staat niet vast, maar hangt af van de beleggingsresultaten.

2 soorten pensioenregelingen
Het vernieuwde pensioenstelsel kent 2 varianten, ofwel 2 soorten pensioenregelingen. De solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De solidaire premieregeling is een collectieve regeling waarbij deelnemers samen het pensioenvermogen beleggen en ook samen de risico’s delen. De flexibele premieregeling biedt meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingen.

De sociale partners maken uiteindelijk de keuze voor de pensioenregeling. De sociale partners van PPF APG hebben voor de solidaire premieregeling gekozen.

Pensioen wordt beweeglijker
Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever straks sneller omhoog. Maar dit pensioen kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker.

Een persoonlijk pensioenvermogen
Je krijgt in het vernieuwde pensioenstelsel meer inzicht in hoe je eigen pensioenvermogen ervoor staat. Zo kun je elk jaar zien wat je inleg aan pensioenkapitaal heeft opgeleverd. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter.

Op de hoogte blijven?

Ook in onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvang je deze nog niet? Meld je dan nu aan.