Je wil binnenkort met pensioen gaan. Dan is het wel fijn als je je pensioen goed hebt geregeld. Ongeveer 9 maanden voor jouw AOW-datum krijg je een brief van PPF APG over de keuzes die je kunt maken. Daarin staat ook hoe je pensioen kunt aanvragen. Hieronder lees je meer over de keuzes.

Wanneer krijg ik AOW?

AOW is een basispensioen dat je van de overheid krijgt. Op de website van SVB zie je wanneer je AOW krijgt. Veel mensen kiezen ervoor om vanaf dat moment ook het pensioen van PPF APG in te laten gaan.

Je kunt jouw pensioen gewoon aanvragen

We gaan op 1 januari 2025 over op de nieuwe regels voor pensioen. Dat geldt voor het pensioen van iedereen. Alle pensioenen gaan over, of ze nu al zijn ingegaan of niet.

Ben je nog niet met pensioen en wil je met pensioen na 1 januari 2025? Dan kun je dat nu al aanvragen. Je krijgt uiteindelijk hetzelfde als wanneer je dat in 2025 zou aanvragen. Als je jouw pensioen aanvraagt in 2024 dan berekenen we het pensioen wel eerst met de oude regels. Op 1 januari 2025 zetten we jouw pensioen dan om naar de nieuwe regels. We maken dan een nieuwe berekening. Daardoor kan jouw pensioen nog veranderen. Je ontvangt begin 2025 hierover bericht.

De keuzes die je nu maakt, blijven gelden na 1 januari 2025. Je kunt jouw keuzes nog veranderen tot aan de laatste dag van de maand vóór je met pensioen gaat.

Veranderen mijn keuzes?

Een paar regels over de pensioenkeuzes worden anders, maar de keuzes blijven hetzelfde:

  • Je kunt kiezen wanneer je pensioen ingaat;
  • Je kunt in deeltijd met pensioen gaan;
  • Je kunt een deel van jouw pensioen (het ouderdomspensioen) inwisselen om voor jouw partner (meer) inkomen te regelen (het partnerpensioen). Of omgekeerd. Je kunt het partnerpensioen ook inwisselen voor meer ouderdomspensioen;
  • Je kunt eerst meer en daarna minder pensioen krijgen (variëren in de hoogte van je pensioen).

Wanneer jouw pensioen ingaat

Je kon altijd een maand kiezen tussen leeftijd 57 jaar en leeftijd 70 jaar. Vanaf 1 januari 2025 kun je een maand kiezen in de periode vanaf 10 jaar vóór je AOW-leeftijd tot 5 jaar na je AOW-leeftijd.

Als je in deeltijd met pensioen gaat

Als je in deeltijd met pensioen gaat, ga je minder werken. En over de dagen die je niet werkt krijg je pensioen uitbetaald. In het nieuwe stelsel geldt nog steeds dat je in stappen van 10%, of een veelvoud van 10% (bijvoorbeeld 20% of 50%) met pensioen kan gaan. Ook blijft gelden dat je in maximaal 3 stappen volledig, dus voor 100% met pensioen moet gaan. Je kunt het deel waarvoor je met pensioen gaat dus maximaal 2 keer veranderen.

Als je (meer) pensioen wilt regelen voor jouw partner

Partnerpensioen is extra inkomen voor jouw partner als je overlijdt. In het nieuwe stelsel krijgt je partner alleen partnerpensioen als je overlijdt terwijl je nog pensioen opbouwt bij PPF APG. Wil je regelen dat je partner ook partnerpensioen krijgt als je overlijdt nádat je bent gepensioneerd? Dan kan je bij de aanvraag van je pensioen een deel van het pensioen voor jezelf (het ouderdomspensioen) inwisselen voor partnerpensioen bij overlijden na de ingang van het pensioen.

Als je eerst meer en daarna minder pensioen wilt

Wil je de eerste jaren dat je met pensioen bent meer geld beschikbaar hebben dan wanneer je ouder bent? Vanaf 1 januari 2025 kun je nog steeds zelf kiezen hoeveel jaar je tijdelijk meer pensioen wilt. Hierbij geldt wel dat je voor maximaal 10 jaar een hoger (of lager) pensioen kunt krijgen. En het laagste bedrag moet minimaal 75% zijn van het hoogste bedrag.