Stel dat je arbeidsongeschikt wordt en minder gaat werken of helemaal niet meer kan werken. Wat gebeurt er dan met jouw pensioen volgens de nieuwe regels?

Recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen

Je houdt in de nieuwe pensioenregeling recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid: het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

Wil je meer weten over arbeidsongeschiktheidspensioen? Of wil je checken of je misschien rechts hebt op invaliditeitspensioen van PPF APG? Lees hier dan verder over de huidige regeling.

Premievrije pensioenopbouw

Als je arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat je pensioenopbouw (voor een deel) toch doorgaat. Voor het deel van je werkzaamheden waarvoor je arbeidsongeschikt bent hoeven jij en je werkgever geen premie te betalen.

Het pensioen dat je nog opbouwt, is geld dat terechtkomt in je persoonlijke pensioenpot. 

Zorg voor nabestaanden

Overlijd je tijdens de periode waarin je arbeidsongeschikt bent en (premievrij) pensioen bij ons opbouwt? Dan berekenen we het partnerpensioen en wezenpensioen alsof je niet arbeidsongeschikt bent.