Tijdlijn vernieuwd pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er allemaal in de aanloop? Op de tijdlijn zie je wat je de komende tijd kunt verwachten. We werken deze pagina regelmatig bij.

2023

1 juli 2023: nieuwe regels voor pensioen definitief vastgesteld
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt van kracht. Er is duidelijkheid over financiële spelregels voor de overgangsperiode.

2024

Voorjaar 2024: besluit sociale partners over bestaande pensioenen
Sociale partners (werkgevers en werknemers) beslissen over bestaande pensioenen. Gaan deze wel of niet mee in het vernieuwde pensioenstelsel?
 
1 juli 2024: beoogde ingangsdatum bedrag ineens
De nieuwe pensioenkeuze bedrag ineens gaat op zijn vroegst in per 1 juli 2024.

2025

1 januari 2025: voorgenomen overstap vernieuwd pensioenstelsel
PPF APG voert de nieuwe regels voor pensioen naar verwachting in op 1 januari 2025. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor de deelnemers van PPF APG en de gepensioneerden.

2028

1 januari 2028: alle fondsen over op de nieuwe pensioenregels
Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel.

Tijdlijn wetgeving

Het wetgevingsproces voor de Wtp is nog in volle gang. Hoe verloopt dit wetgevingsproces? En op welke momenten is er een rol weggelegd voor de sociale partners, verzekeraars en pensioenuitvoerders? Bekijk eens de tijdlijn op werkenaanonspensioen.nl!