Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

De samenleving is niet meer wat het was. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn veranderd. Mensen worden ouder. Er zijn minder werkenden dan gepensioneerden. We wisselen vaker van baan of beginnen voor onszelf. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen.

Pensioen beweegt mee met de economie

De politiek en de pensioenfondsen willen dat mensen eerder zicht krijgen op een hoger pensioen. De afgelopen jaren konden pensioenen vaak niet worden verhoogd, terwijl pensioenfondsen wel veel geld in kas hadden. Dat was voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Daarom komen er nieuwe regels.

Pensioenfondsen hoeven straks een minder grote buffer te hebben. Daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog. En krijgen gepensioneerden meer koopkracht.

Pensioenen kunnen ook omlaag. Maar pensioenfondsen houden een kleine buffer aan om tegenvallers op te vangen. Zo voorkomen ze dat pensioenen in slechte tijden ineens een stuk lager worden. Want pensioenfondsen willen voor de gepensioneerden graag een stabiel pensioen.

Allemaal pensioenpotjes

De politiek wil dat pensioenen transparanter en persoonlijker worden. Nu beheert het pensioenfonds een grote pot geld en mensen weten niet welk deel van hen is. Straks wordt al het pensioen omgezet in pensioenpotjes. Dat is veel duidelijker, want dan weet iedereen hoeveel er in zijn pensioenpot zit.

Alle premies die een werknemer samen met de werkgever inlegt, komen in het pensioenpotje terecht. Plus het rendement op de beleggingen. Het rendement kan ook wel eens tegenvallen. Dan daalt het bedrag in het pensioenpotje. Maar op de lange termijn levert beleggen een goed rendement op. Daardoor groeit het pensioenpotje.

Het geld uit de pensioenpotjes is bedoeld om levenslang pensioen uit te keren. Het is dus niet een potje dat mensen zelf kunnen uitgeven. En als mensen overlijden, gaat het ook niet naar hun familie. Het geld is bestemd voor het pensioen.

Andere arbeidsmarkt

De politiek wil dat pensioenen beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. Nu krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie evenveel pensioen.

Eigenlijk klopt dat niet, want de pensioenpremie van jonge werknemers kan nog jaren renderen. Terwijl de pensioenpremie van oudere werknemers nog maar kort. Zo’n systeem werkt goed zolang mensen hun hele leven – liefst bij hetzelfde pensioenfonds – pensioen opbouwen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak.

Mensen veranderen vaker van baan en zijn soms ook een periode ondernemer. Daarom komen er pensioenpotjes en wordt het rendement daarover verdeeld. De nieuwe regels voor pensioen passen zo beter bij de huidige arbeidsmarkt.

Op de hoogte blijven?

Ook in onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de nieuwe regels voor pensioen. Ontvang je deze nog niet? Meld je dan nu aan.