logo_laag1

Uitleg pensioenregeling

Via je werkgever bouw je pensioen bij PPF APG op. Dat is in je cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op Mijn PPF APG.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je in ons beleggingsbeleid. Hoe wij duurzaamheidsfactoren meenemen in onze beleggingen, lees je onder regelgeving.

Wat vind je in laag 1,2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort belangrijke informatie over je pensioenregeling. In laag 2 vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie van PPF APG. Wil je de informatie uit laag 2 liever op papier ontvangen? Dat kan. Vraag deze aan bij PPF APG

Dit is laag 1. 

ouderdomspensioen
Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 67 jaar wordt.

partnerpensioen_opbouw
Bouw je pensioen op bij PPF APG en overlijd je? Dan krijgt jouw eventuele partner partnerpensioen. Jouw eventuele kinderen krijgen wezenpensioen.
Lees meer over partnerpensioen
Lees meer over wezenpensioen

arbeidsongeschiktheidspensioen
Word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? In bepaalde gevallen kan jouw pensioenopbouw doorgaan voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Daarover betaal je zelf geen premie. Ook heb je voor dat deel mogelijk recht op invaliditeitspensioen.
Lees meer over invaliditeitspensioen

reglement
Precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt?
Bekijk het pensioenreglement
geen_partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis_ppf
Ga je uit dienst? Dan krijgen je partner en kinderen minder of geen pensioen als je overlijdt. Je kunt wel andere keuzes maken.

drie_pijlers
Je bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank lees je meer over de AOW.
B. Pensioen bij PPF APG. Je bouwt dit pensioen op via je werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Lees meer over pensioenpijlers

middelloon
Ieder jaar bouw je een stukje van jouw pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf jouw pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.
Lees meer over middelloonregeling

opbouw
Je bouwt jaarlijks een deel van jouw pensioen op. Dat doe je niet over jouw hele brutoloon. In 2022 bouw je over € 14.802 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ (of 'franchise') is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die je vanaf jouw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,738% aan pensioen op. 

premieverdeling_beide
Je betaalt elke maand premie voor jouw pensioen. Jouw werkgever doet dat ook. Bij PPF APG betaal je 1/3 deel van de premie en jouw werkgever 2/3 deel. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op jouw loonstrook.
Lees meer over premieverdeling

waardeoverdracht
Heb je ergens anders pensioen opgebouwd? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar PPF APG.
Lees meer over waardeoverdracht

pensioenvergelijker
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

nettopensioen
Je bouwt pensioen op over je brutoloon tot € 114.866. Is jouw salaris hoger? Je kunt ervoor kiezen mee te doen aan onze nettopensioenregeling.
Lees meer over nettopensioenregeling

ruilen_ouderdoms_partner
Wil je (een deel van jouw) ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen voor jouw partner? Dat kan op het moment dat je met pensioen gaat of wanneer je uit dienst gaat.
Lees meer over het uitruilen van ouderdomspensioen

ruilen_partner_ouderdom
Wil je (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan op het moment dat je met pensioen gaat.

deeltijd_67
Wil je eerder of later met pensioen gaan? Dit moet je 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.
Lees meer over eerder of later met pensioen

hoog_laag_laag_hoog
Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Geef dit aan bij jouw pensioenaanvraag.
Lees meer over een hoger of lager pensioen

keuze_ppf
Wil je alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vind je in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat jouw pensioen niet met de loonontwikkeling in de actuele cao kan meegroeien. PPF APG heeft namelijk te maken met risico’s zoals: 
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. PPF APG heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen
    uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. 

welvaartsvast
Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de lonen in de actuele cao. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van PPF APG goed genoeg is. Hieronder zie je hoe wij de afgelopen jaren de pensioenen voor deelnemers hebben geïndexeerd:  


indexatie stijging van de lonen
2020  
0,00%
3,50% 
2019 
0,00%
0,00% 
2018* 
0,66%
3,00%
2017
0,00%
1,20%
2016
0,00%
0,00%
2015
0,20%
2,00%
2014
0,75%
1,50%

* De pensioenen zijn op 1 januari van het volgende jaar geïndexeerd. Bijvoorbeeld: op 1 januari 2019 zijn de pensioenen met 0,66% geïndexeerd en op 1 januari 2016 met 0,20%.

Lees meer over een welvaartsvast pensioen


tekort
Als we een tekort hebben, nemen we − als dit nodig is − één of meer van deze maatregelen: 
  • Jouw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen. 
  • De premie gaat omhoog. 
  • Jouw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is jouw pensioen niet verlaagd.

kosten
PPF APG maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
  • Kosten voor de administratie. 
  • Kosten om het vermogen te beheren.

waardeoverdracht
Als je van baan verandert. Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer over waardeoverdracht

arbeidsongeschiktheidspensioen
Als je arbeidsongeschikt wordt. Mogelijk kan jouw pensioenopbouw doorlopen of heb je recht op een invaliditeitspensioen.
Lees meer over invaliditeitspensioen

samenwonen_trouwen
Als je een samenlevingsovereenkomst hebt of aangaat. Geef dit aan ons door.
Lees meer over samenwonen

scheiden
Als je een samenlevingsovereenkomst beëindigt. Geef dit aan ons door.
Lees meer over beëindiging samenlevingscontract

verlof
Als je onbetaald verlof neemt.
Lees meer over verlof

buitenland
Als je verhuist naar of in het buitenland. Woon je in het buitenland? Dan moet je bepaalde gegevens zoals een huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven.
Lees meer over verhuizen naar het buitenland

werkloos
Als je werkloos wordt. Je hebt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden jouw pensioenopbouw zelf voort te zetten.
Lees meer over werkloosheid

mijnpensioenoverzicht
Bekijk één keer per jaar hoeveel je in totaal hebt opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.

vragen
Heb je vragen? Wij helpen je graag. Stuur ons een mail of bel ons op 020 583 59 15.