Pensioenpremie

Je werkgever en jij betalen ieder een deel van de pensioenpremie, werkgeversdeel en werknemersdeel genoemd. Met deze premie bouw je je pensioen op.

Het percentage van het werkgeversdeel en het werknemersdeel worden vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ze worden dan vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Per 1 januari 2016 bedraagt het werkgeversdeel 14,7 procent en het werknemersdeel 7,3 procent.  
Je werkgever betaalt eerst het totale premiebedrag aan PPF APG. Daarna houdt je werkgever jouw premiedeel (het werknemersgedeelte) in op je salaris.
Elk jaar bepaalt het bestuur van PPF APG de hoogte van de pensioenpremie.