Invaliditeitspensioen

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op invaliditeitspensioen van PPF APG.

Invaliditeitspensioen is bedoeld om je WIA-uitkering aan te vullen (WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Ook heb je soms recht op  vrijstelling van het betalen van je pensioenpremie.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: 

  • IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Je ontvangt een IVA-uitkering als je 80% tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt bent. ‘Duurzaam’ betekent dat kans op herstel zeer klein is, of volledig uitgesloten.
  • WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Je ontvangt een WGA-uitkering wanneer je 35% tot 100% arbeidsongeschikt bent of wanneer kans op herstel mogelijk is.   

Ben je voor minder dan 35 % arbeidsongeschikt, dan ontvang je geen WIA-uitkering en dus ook géén invaliditeitspensioen. 

Als je een IVA-uitkering krijgt, bedraagt je invaliditeitspensioen (inclusief vakantiegeld) 5% van je laatstverdiende salaris. Hierbij geldt wel dat het invaliditeitspensioen in totaal niet hoger is dan het maximumdagloon van de WIA en dat het naar rato is van het aantal uren dat je werkt.

Als je een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) ontvangt, bedraagt je invaliditeitspensioen (inclusief vakantiegeld) 10% van je laatstverdiende salaris. Hierbij geldt wel dat het invaliditeitspensioen in totaal niet hoger is dan het maximumdagloon van de WIA en dat het naar rato is van het aantal uren dat je werkt.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een evenredige aanvulling.

Als je salaris boven de WIA-grens ligt (het maximum uitkeringsloon) dan krijg je van PPF APG 80% van het deel van je salaris dat boven de WIA-grens ligt. Dit heet het WIA-excedentpensioen. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je een evenredige aanvulling. 

Je bent bij PPF APG verzekerd voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt voordat je met pensioen gaat. Stap je over naar een andere pensioenuitvoerder, dan stopt die verzekering. Er is geen sprake van een opgebouwd spaarpotje voor invaliditeitspensioen dat je kunt overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je een WIA-uitkering krijgt, betaalt PPF APG geheel of gedeeltelijk je pensioenpremie. Het percentage dat PPF APG betaalt, is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekent dit voor jou? Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!