Nettopensioen

Is je brutosalaris op basis van voltijd hoger dan € 105.075? Dan is de nettopensioenregeling van PPF APG interessant.

Met de nettopensioenregeling kun je over je salaris boven € 105.075 ook pensioen opbouwen. Op deze manier beperk je het pensioentekort voor jezelf en je eventuele partner en kinderen en ben je verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

PPF APG biedt de nettopensioenregeling aan sinds 1 april 2015. Want in dat jaar werd het onmogelijk om in de collectieve basispensioenregeling pensioen op te bouwen over het salaris boven € 100.000. Per 1 januari 2018 is dit bedrag verhoogd naar € 105.075.
In de nettopensioenregeling kun je ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen opbouwen voor je brutosalaris boven € 105.075. 
 
Je kunt er ook voor kiezen het partnerpensioen als risicoverzekering af te sluiten. Dan krijgen je partner en kinderen een uitkering als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent. Overlijd je als je niet meer in dienst bent bij PPF APG, dan krijgt je partner geen pensioen vanuit deze risicoverzekering. 
Ga je deelnemen aan de nettopensioenregeling, dan sluit je een premieovereenkomst. De hoogte van de pensioenpremie is afhankelijk van je leeftijd. In de overeenkomst leg je vast met welk percentage van de pensioenpremie je inlegt, waarmee PPF APG belegt. Dit is 25, 50, 75 of 100 procent. 
 
Ook kun je ervoor kiezen dat je niet spaart voor na je pensioendatum, maar dat je partner en/of kinderen een uitkering krijgen als je overlijdt terwijl je in dienst bent bij APG. Je betaalt dan alleen de risicopremie. Gebruik de rekenhulp om te zien hoe je je pensioentekort kunt beperken.
Je betaalt onder voorwaarden geen premie als je arbeidsongeschikt raakt.
Vanaf 1 januari 2018 is het nettopensioenreglement van PPF APG aangepast. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen. Lees het volledige nettopensioenreglement 2018.

De aftoppingsgrens is € 105.075

In 2018 bouw je in de PPF APG-basisregeling pensioen op over jouw salaris tot € 105.075. Dat betekent dat je dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over je salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2018

In het nettopensioenreglement vind je de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van jouw risicopremie en premie-inleg in 2018.

De vaste opslag vervalt

Vanaf de introductie van de nettopensioenregeling moest PPF APG een vaste opslag berekenen als je een nettopensioenuitkering inkocht. Dit was wettelijk verplicht voor alle pensioenfondsen. De hoogte van de opslag was afgestemd op het eigen vermogen van het fonds en bedroeg circa 27%. 

Sinds januari 2018 is deze vaste opslag vervallen. De opslag is nu variabel, met een minimum van circa 4%. Afhankelijk van de financiële situatie van PPF APG (‘dekkingsgraad’) betaal je een hogere of lagere opslag.

Publicatie inkoopfactoren ieder kwartaal vastgesteld

De inkoopfactoren waarmee we jouw nettopensioen berekenen, worden ieder kwartaal bepaald. De inkoopfactoren per 1 januari neemt PPF APG op in het nettopensioenreglement. De inkoopfactoren van de volgende kwartalen in het jaar worden op de pagina met reglementen gepubliceerd, onder het kopje 'pensioenreglementen'. 

Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die dan gelden.