Partnerpensioen

Bouw je pensioen op bij PPF APG? Dan is het partnerpensioen vanaf 1 juli 2021 op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat je partner partnerpensioen krijgt wanneer jij overlijdt en nog werkt bij APG.

Ga je uit dienst? Dan krijgt je partner geen of minder partnerpensioen. Hoeveel je partner krijgt, hangt af van de periode waarin je bij ons pensioen opbouwde. Maar ook of je een keuze maakt om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen als je uit dienst gaat. 

Vóór 2002 en van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 bouwde je bij ons partnerpensioen op. Over die periode blijft het partnerpensioen dus altijd voor je partner staan.

Van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 bouwde je naast ouderdomspensioen partnerpensioen op. Ook als je geen partner had. Vóór 2002 bouwde je partnerpensioen op als je partner geregistreerd was bij PPF APG.

Als je partnerpensioen bij PPF APG hebt opgebouwd en overlijdt na de pensioendatum, dan heeft je partner recht op partnerpensioen als:

  • je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of een notarieel samenlevingscontract en
  • je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is ingegaan voor je pensioendatum en
  • je vóór 2002 of van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 pensioen opbouwde bij PPF APG en
  • je partner bij het pensioenfonds is geregistreerd en
  • je ouderdomspensioen uitruilde voor partnerpensioen toen je uit dienst ging of met pensioen ging.

Bouw je pensioen bij PPF APG op en overlijd je voor de pensioendatum? Dan heeft je partner recht op:

  • het partnerpensioen dat je opbouwde tot 1 juli 2021 en
  • het verzekerde partnerpensioen op risicobasis: dit is het bedrag dat zou zijn opgebouwd vanaf je overlijden tot je pensioenleeftijd, rekening houdend met de pensioengrondslag op de datum van je overlijden en
  • als je op 31 december 2014 al pensioen opbouwde: het risicopartnerpensioen dat op die datum eenmalig is vastgesteld.

Je partner krijgt elke maand partnerpensioen voor de rest van zijn of haar leven. Dit gaat vanaf de maand die volgt op jouw overlijden. Je partner krijgt geen maandelijks partnerpensioen als het partnerpensioen is afgekocht.

Ben je gescheiden? Je ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat je tot de scheidingsdatum opbouwde. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Jouw ex-partner heeft alleen recht op bijzonder partnerpensioen, als jij partnerpensioen opbouwde tot 1 juli 2021 en hij of zij in deze periode jouw partner was. Als je ex-partner hiervan wil afzien, dan kan dat via het Formulier afstand bijzonder partnerpensioen.

Hoeveel partnerpensioen je hebt opgebouwd, lees je op je laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De actuele hoogte van het partnerpensioen vind je op Mijn PPF APG. In het pensioenreglement van PPF APG lees je hoe we de hoogte bepalen. 

 

Je kunt het partnerpensioen verhogen, zodat je partner een extra hoog partnerpensioen krijgt als je tijdens je pensioen overlijdt. Dit is mogelijk door een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Of door zelf een aanvullende nabestaandenvoorziening te regelen via een verzekeraar.

Wanneer je overlijdt, krijgt je partner misschien een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw-uitkering uit. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de SVB.

Heb je geen partner? Dan kun je het partnerpensioen dat je opbouwde tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor jezelf.

 

Heb je op je pensioendatum geen partner? Dan voegen wij het opgebouwde partnerpensioen toe aan jouw ouderdomspensioen. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Het partnerpensioen is veranderd: vanaf 1 juli 2021 bouw je niet meer elke maand een bedrag op. We verzekeren het partnerpensioen vanaf die datum voor je. Dit doen we zolang je pensioen opbouwt bij PPF APG. Let op: het wezenpensioen verandert mee met het partnerpensioen.

Lees meer over de wijziging in het partnerpensioen

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekent dit voor jou? Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!