Partnerpensioen

Bouw je pensioen op bij PPF APG, dan ben je vanaf 1 juli 2021 op risicobasis verzekerd voor partnerpensioen. Dit betekent dat je partner een partnerpensioen krijgt als jij nog werkt bij je werkgever en overlijdt.

Ga je uit dienst? Dan krijgt je partner geen of minder partnerpensioen. Hoeveel je partner krijgt, hangt af van de periode waarin je bij ons pensioen opbouwde. Maar ook of je een keuze maakt om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen als je uit dienst gaat. 

Vóór 2002 en van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 bouwde je bij ons partnerpensioen op. Over die periode blijft het partnerpensioen dus altijd voor je partner staan.

Van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 bouw je naast ouderdomspensioen partnerpensioen op. Ook als je geen partner hebt. Tussen 2002 en 2006 bouwde je geen partnerpensioen op. En vóór 2002 bouwde je partnerpensioen op als je partner geregistreerd was bij PPF APG.

Als je partnerpensioen bij PPF APG hebt opgebouwd en overlijdt na de pensioendatum, dan heeft je partner recht op partnerpensioen als:

  • je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of een notarieel samenlevingscontract en
  • je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is ingegaan voor je pensioendatum en
  • je vóór 2002 of van 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 pensioen opbouwde bij PPF APG en
  • je partner bij het pensioenfonds is geregistreerd en
  • je ouderdomspensioen uitruilde voor partnerpensioen toen je uit dienst ging of met pensioen ging.

Bouw je pensioen bij PPF APG op en overlijd je voor de pensioendatum? Dan heeft je partner recht op:

  • het partnerpensioen dat je opbouwde tot 1 juli 2021 en
  • het verzekerde partnerpensioen op risicobasis: dit is het bedrag dat zou zijn opgebouwd vanaf je overlijden tot je pensioenleeftijd, rekening houdend met de pensioengrondslag op de datum van je overlijden en
  • als je op 31 december 2014 al pensioen opbouwde: het risicopartnerpensioen dat op die datum eenmalig is vastgesteld.
Vanaf de maand volgend op jouw overlijden ontvangt je partner voor de rest van zijn of haar leven elke maand partnerpensioen, tenzij PPF APG het heeft afgekocht.
Ben je gescheiden? Dan heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat je tot de scheidingsdatum opbouwde. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Jouw ex-partner heeft alleen recht op bijzonder partnerpensioen, als jij partnerpensioen opbouwde tot 1 juli 2021 en hij of zij in deze periode jouw partner was.
Hoeveel partnerpensioen je hebt opgebouwd, lees je op je laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De actuele hoogte van het partnerpensioen vind je op Mijn PPF APG. In het pensioenreglement van PPF APG lees je hoe we de hoogte bepalen. 
 
Je kunt het partnerpensioen verhogen, zodat je partner een extra hoge uitkering ontvangt als je tijdens je pensioen overlijdt. Dit is mogelijk door een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Of door zelf een aanvullende nabestaandenvoorziening te regelen via een verzekeraar.
Kom je te overlijden, dan krijgt je partner mogelijk een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw-uitkering uit. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de SVB.
Heb je geen partner? Dan kun je het vanaf 1 januari 2006 tot 1 juli 2021 opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor jezelf.
 
Heb je op je pensioendatum geen partner? Dan voegen wij het opgebouwde partnerpensioen toe aan jouw ouderdomspensioen. Dit gaan we namelijk vanaf 1 juli 2021 ook in het pensioenreglement regelen.

Er is besloten om de dekking van het partnerpensioen vanaf 1 juli 2021 op risicobasis voort te zetten. Tijdens de deelnemersbijeenkomst van december 2020, zijn een aantal vragen van deelnemers door het bestuur beantwoord.


Waarom is er gekozen voor een versobering van het partnerpensioen?

“Als je partnerpensioen opbouwt, betaal je dat zelf vanuit de premie. De reden van deze regeling is dus kort gezegd: financiering. Er wordt fors premie betaald, en daar moet aan de andere kant voldoende aanspraak tegenover staan. De dekking tijdens het dienstverband wijzigt niet door deze nieuwe overeenkomst.


Als de rentes normaliseren, wordt deze versobering dan weer teruggedraaid?

“Het is altijd een optie om dit terug te draaien. Wij zijn blij met de nieuwe regeling. Dit zorgt er namelijk voor dat de regeling in toekomst ook houdbaar is. Binnen de kaders die de wet hieraan stelt, zouden we weer terug kunnen naar een opbouw van het partnerpensioen. We moeten er wel bij zeggen dat het fonds gaat over de inhoud van de pensioenregeling.”


Kan je er ook voor kiezen om per 1 juli geen premie meer te betalen?

“Het is de insteek dat iedereen de risicopremie gaat betalen. We kijken er als fonds wel naar hoe we dit precies gaan vormgeven. Bijvoorbeeld: hoe het precies zit met de dekking als je een partner hebt of als je geen partner hebt. In de huidige regeling betaalt iedereen, ongeacht of je een partner hebt. Op deze manier dragen we met zijn allen de lasten van het collectief van alle deelnemers; het fonds.”