Partnerpensioen

Bouw je pensioen op bij PPF APG, dan bouw je sinds 1 januari 2006 automatisch ook partnerpensioen op.

Als je tussen 2002 en 2006 pensioen opbouwde, dan bouwde je geen partnerpensioen op. Dit was toen niet mogelijk. Bouwde je al voor 2002 pensioen op, dan bouwde je alleen partnerpensioen op als je een partner had.

Als je partnerpensioen bij PPF APG hebt opgebouwd en overlijdt na de pensioendatum, dan heeft je partner recht op partnerpensioen als:

  • je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of een notarieel samenlevingscontract en
  • je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is ingegaan voor je pensioendatum en
  • voor 2002 en/of na 2006 pensioen hebt opgebouwd bij PPF APG (van 2002 tot 2006 kon je alleen ouderdomspensioen opbouwen zonder partnerpensioen, maar je kunt op de pensioendatum ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen) en
  • je partner bij het pensioenfonds is geregistreerd.

Bouw je pensioen bij PPF APG op en overlijd je voor de pensioendatum? Dan heeft je partner recht op:

  • het partnerpensioen dat tot je overlijden is opgebouwd en
  • het bedrag dat zou zijn opgebouwd vanaf je overlijden tot aan je pensioenleeftijd, rekening houdend met de pensioengrondslag die gold op de datum van je overlijden en
  • als je op 31 december 2014 al pensioen opbouwde, het risicopartnerpensioen dat op die datum eenmalig is vastgesteld
Vanaf de maand volgend op jouw overlijden ontvangt je partner voor de rest van zijn of haar leven elke maand partnerpensioen, tenzij PPF APG het heeft afgekocht.
Ben je gescheiden? Je ex-partner(s) heeft (hebben) dan recht op het partnerpensioen dat je tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd (dit heet bijzonder partnerpensioen). En je huidige partner heeft alleen recht op het deel van het partnerpensioen dat je na je scheiding hebt opgebouwd.
Van je salaris min de franchise bouw je vanaf 2015 bij PPF APG 1,3125 procent op aan partnerpensioen. In 2014 was dit 0,7525 procent en tussen 2006 en 2013  1,575 procent). De hoogte van het partnerpensioen is maximaal 75,52 procent van het ouderdomspensioen.
 
Hoeveel partnerpensioen je hebt opgebouwd kun je zien op je laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
 
Je kunt het partnerpensioen verhogen, zodat je partner een extra hoge uitkering ontvangt als je tijdens je pensioen overlijdt. Dit is mogelijk door een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Of door zelf een aanvullende nabestaandenvoorziening te regelen via een verzekeraar.
Kom je te overlijden, dan krijgt je partner mogelijk een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw-uitkering uit. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de SVB.
Heb je geen partner, dan kun je het vanaf 2006 opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor jouzelf.