Wezenpensioen

We hopen natuurlijk dat je lang gezond blijft. Toch is het goed om na te denken over wat er is geregeld als je overlijdt. En als kind of partner is het handig om te weten waar je recht op hebt.

Kinderen jonger dan 21 jaar hebben recht op wezenpensioen als je overlijdt. Studerende kinderen hebben zelfs recht op wezenpensioen tot hun 27e of zolang ze studeren. 

Wezenpensioen aanvragen? Een overlijden hoef je niet te melden. Vul het aanvraagformulier uitkering wezenpensioen in. En de studieverklaring, als je ouder dan 21 bent en studeert. 

  • Een eigen of geadopteerd kind.
  • Een stief- of pleegkind. Het kind dat je als een eigen kind onderhoudt en opvoedt.

Je kind krijgt wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 21 jaar wordt. Studeert je kind dan nog? Dan loopt het wezenpensioen door tot en met de maand waarin hij of zij 27 jaar wordt. Stopt je kind eerder met studeren? Dan stopt ook het wezenpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Mijn PPF APG en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Goed om te weten:  

  • Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen als je op het moment van overlijden pensioen opbouwt bij PPF APG.
  • Bouw je op het moment van overlijden geen pensioen meer op bij PPF APG of ben je al gepensioneerd? Dan krijgt ieder kind 14% van het ouderdomspensioen dat je opbouwde van 1 januari 2013 tot 1 juli 2021.
  • Als beide ouders zijn overleden verdubbelen we het wezenpensioen. PPF APG betaalt wezenpensioen aan maximaal 5 kinderen. Heb je meer kinderen? Dan krijgen zij ieder een gelijk deel van het totaalbedrag voor 5 kinderen.
  • Als je overlijdt, krijgen je kinderen maandelijks wezenpensioen uitgekeerd.

Het wezenpensioen is automatisch geregeld.

Overlijden van je ouders of partner hoef je niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente. Je krijgt van ons een aanvraagformulier voor wezenpensioen, met studieverklaring.

Als (ex-)partner krijg je alleen een aanvraagformulier als er recht is op (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen. Je leest de regels na in het pensioenreglement. Of bel met het klantteam PPF APG: 020 583 59 15.

Woonde je vader of moeder in het buitenland?


Woonde je vader of moeder in het buitenland, geef het overlijden dan wel aan ons door. Je krijgt zo snel mogelijk een aanvraagformulier, eventueel met een studieverklaring.

Wil je toch zelf een aanvraagformulier downloaden, dat kan hier:

 Aanvraagformulier voor wezenpensioen
 Studieverklaring wezenpensioen

Stuur beide formulieren ondertekend retour naar contact@ppf-apg.nl. Of per post naar: Stichting Personeelspensioenfonds APG, antwoordnummer 3429, 1000 PA Amsterdam.

Aan het begin van ieder studiejaar moet je een studieverklaring invullen. Wij sturen vanzelf een brief met een formulier. Dit is meestal rond september of oktober.

Zorg voor ondertekening door de opleidingsdirectie.

Geef op tijd door dat je stopt met studeren. Zo voorkom je het terugbetalen van wezenpensioen.  

Geef het ook door als je minder dan 20 uur per week dagonderwijs of een beroepsopleiding gaat volgen.

Geef het op tijd door als:

  • Je weer gaat studeren of begint aan een nieuwe studie. 
    Misschien krijg je wezenpensioen.  

  • Je ouder bent dan 21 jaar en je meer dan 20 uur per week dagonderwijs of een beroepsopleiding volgt.

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekent dit voor jou? Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!