Wezenpensioen

Als je overlijdt en je hebt kinderen jonger dan 21 jaar, hebben zij recht op wezenpensioen. Studerende kinderen hebben zelfs recht op wezenpensioen tot hun 27e of zolang zij studeren. PPF APG maakt geen verschil tussen eigen of geadopteerde kinderen. Ook pleeg- of stiefkinderen die je opvoedt als eigen kinderen, komen in aanmerking voor wezenpensioen.

Bouw je op het moment van overlijden pensioen op bij PPF APG, dan ontvangt ieder kind 20 % van het partnerpensioen. 

Bouw je op het moment van overlijden geen pensioen meer op bij PPF APG, of je bent al gepensioneerd, dan ontvangt ieder kind 14% van je opgebouwde ouderdomspensioen per 1 januari 2013. 

PPF APG betaalt wezenpensioen aan maximaal vijf kinderen uit. Heb je meer kinderen? Dan moeten zij het totaalbedrag voor vijf kinderen met elkaar delen.

Je kind krijgt wezenpensioen tot en met de maand waarin hij/zij 21 jaar wordt. Studeert je kind dan nog? Dan krijgt het wezenpensioen tot en met de maand waarin hij/zij 27 jaar wordt. De uitkering van het wezenpensioen stopt na beëindiging van de studie.