Wezenpensioen

Als je overlijdt en je hebt kinderen jonger dan 21 jaar, hebben zij recht op wezenpensioen. Studerende kinderen hebben zelfs recht op wezenpensioen tot hun 27e of zolang zij studeren.

PPF APG maakt geen verschil tussen eigen of geadopteerde kinderen. Ook pleeg- of stiefkinderen die je opvoedt als eigen kinderen, komen in aanmerking voor wezenpensioen. 

Bouw je op het moment van overlijden pensioen op bij PPF APG? Dan ontvangt ieder kind 20% van het partnerpensioen dat je partner krijgt. 

Bouw je op het moment van overlijden geen pensioen meer op bij PPF APG, of ben je al gepensioneerd? Dan ontvangt ieder kind 14% van het ouderdomspensioen dat je opbouwde van 1 januari 2013 tot 1 juli 2021. 

PPF APG betaalt wezenpensioen aan maximaal 5 kinderen. Heb je meer kinderen? Dan krijgen zij ieder een gelijk deel van het totaalbedrag voor 5 kinderen .

Je kind krijgt wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 21 jaar wordt. Studeert je kind dan nog? Dan loopt het wezenpensioen door tot en met de maand waarin hij of zij 27 jaar wordt. Stopt je kind met studeren? Dan stopt ook het wezenpensioen.