Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvang je jouw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen je maandelijks van ons krijgt. We sturen je ook een jaaropgave als je afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor de belastingaangifte.

Je betaalspecificatie en jaaropgave vind je uiterlijk eind deze maand terug in Mijn PPF APG.
Op je jaaropgave zie je hoeveel pensioen je vorig jaar hebt ontvangen. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heb je nodig voor je belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie zie je hoeveel pensioen je maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. Je krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van je pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2022

De hoogte van je netto pensioen wijzigt in 2022. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) verandert ieder jaar. Dat heeft invloed op je netto pensioen. 

Je bruto pensioen is niet verhoogd. Lees meer over toeslagverlening.

Op je brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:.

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die je betaalt over je inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaal je loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die je zelf betaalt voor je zorgverzekering, betaal je in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor je zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2022 5,50% van je bruto jaarinkomen. Het maximumbedrag waarover je Zvw betaalt is € 59.706.

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die je ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houd je dus meer pensioen of salaris over. Je mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als je loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet je mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Als je kiest voor digitale post, vind je jouw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn PPF-APG. Zo heb je alle informatie over jouw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld je aan voor digitale post