Loonheffingskorting

Iedereen die inkomen heeft, betaalt belasting. Elke instantie waarvan je een uitkering of pensioen krijgt, houdt belasting in op het bedrag dat zij aan jou betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat je via zo'n instantie krijgt, houdt zij meer of minder loonheffing in.

 

Loonheffing bestaat uit:

  • loonbelasting
  • premies (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen, zoals de AOW, Anw en Wlz

Je hoeft niet over jouw hele inkomen belasting en premies te betalen, omdat je recht hebt op loonheffingskorting. Bij het inhouden van de loonheffing wordt op jouw verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting. Door deze korting betaal je minder belasting en premies. Je mag de loonheffingskorting laten toepassen op 1 inkomen (bijvoorbeeld op je pensioen of je AOW). De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard loonheffingskorting toe op de AOW. Wil je dit niet? Dan moet je dit zelf doorgeven aan de SVB

Krijg je pensioen van PPF APG? Dan passen wij loonheffingskorting toe als je dat wilt

Je betaalt dan minder loonheffing. Je bepaalt zelf waar je loonheffingskorting laat toepassen. Let op dat je maar 1 keer recht hebt op loonheffingskorting. De Belastingdienst rekent met behulp van jouw belastingaangifte uit of je genoeg belasting hebt betaald en of je de loonheffingskorting hebt gekregen waar je recht op hebt. Heb je te veel of te weinig belasting betaald? Dan krijg je geld terug of moet je nog bijbetalen. Zo krijg je uiteindelijk altijd loonheffingskorting waar je recht op hebt.

Dat is een persoonlijke keuze. Het hangt af van de hoogte van je inkomen en je persoonlijke situatie. 

Je hebt 1 inkomen
Als je de loonheffingskorting laat toepassen, krijg je elke maand meer netto pensioen. Wil je géén loonheffingskorting laten toepassen? Dan krijg je een lager netto pensioen per maand. Na de belastingaangifte krijg je geld terug of hoef je minder bij te betalen. 

Ook als je loonheffingskorting maar op 1 inkomen laat toepassen, betaal je soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een stijgend tarief heeft. En ook bijtel- of aftrekposten spelen een rol. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Je hebt meerdere inkomens
Heb je meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat je maar op 1 inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Doe je dit niet, dan betaal je te weinig belasting. Je moet dan later bijbetalen aan de Belastingdienst. Als je de loonheffingskorting niet laat toepassen, dan krijg je een lager nettobedrag per maand. Na de belastingaangifte krijg je geld terug. Soms moet je toch belasting bijbetalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met jouw totale inkomen. Het kan dus zijn dat als je de inkomens bij elkaar optelt, een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaal je misschien te weinig belasting en moet je waarschijnlijk geld betalen aan de Belastingdienst.

Je regelt dit zelf in Mijn PPF APG. Log in met je DigiD. Zorg ervoor dat je de juiste instellingen van DigiD aan hebt staan. Dit is nodig om je loonheffingskorting aan te passen.

Je betaalt misschien belasting in het land waar je woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

Je kunt misschien vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op jouw pensioen van PPF APG. Je hoeft in dat geval géén loonheffing te betalen. Je vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heb je ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 003 028 136 L02.

Als je vrijstelling krijgt, dan stuurt de Belastingdienst je een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

U heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan u laten toepassen met de loonheffingskorting. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. U krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet u als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • u heeft minder dan 100% AOW opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvangt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de Alleenstaande ouderenkorting? Neem hier contact met ons op.