Jouw opgebouwde bedrag

Wil je weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd? Of hoeveel pensioen je later krijgt? Er zijn verschillende manieren om inzicht te krijgen in je pensioen.

Neem een kijkje op Mijn PPF APG

Als je pensioen opbouwt bij PPF APG, dan kun je op Mijn PPF APG bekijken hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. Dit is jouw persoonlijke online omgeving. Ook kun je hier wijzigingen doorvoeren. Inloggen doe je veilig en snel met DigiD met sms-controle.

Je Uniform Pensioenoverzicht

Elk jaar krijgt je je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO zie je hoeveel bruto pensioen je nu hebt opgebouwd en hoeveel je kunt verwachten als je met pensioen gaat. Je ziet hoeveel pensioen je krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt en hoeveel pensioen je eventuele partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. In het UPO staan brutobedragen. Wil je weten wat je netto krijgt bij pensionering? Kijk dan op Mijn PPF APG.

Heb je in het verleden bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Dan ontvang je van ieder fonds een UPO. Een UPO moet altijd op dezelfde manier zijn ingedeeld, zodat je de pensioenoverzichten gemakkelijk kunt vergelijken. Ook kun je de bedragen op de verschillende UPO's eenvoudig optellen. Het UPO stelt je op die manier in staat beter inzicht in je pensioen te krijgen.

Bezoek Mijnpensioenoverzicht.nl

Heb je meerdere pensioenen? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vind je een overzicht van je totale pensioen dat je in heel je werkverleden hebt opgebouwd. 

6 maanden nadat je uit dienst bent gegaan, krijg je een overzicht met het pensioen dat je tot de datum van je uitdiensttreding hebt opgebouwd. Je kunt dan kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht

Je ontvangt elk jaar krijg je een UPO van ons. Deze komt digitaal beschikbaar in Mijn PPF APG.

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij jou om antwoord te geven op deze vragen. Mijn PPF APG laat jouw financiële balans zien op jouw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van jou weten, hebben wij berekend wat jouw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als je jouw AOW-leeftijd bereikt.

Lees meer over Mijn PPF APG

Als je met pensioen bent, dan krijg je geen UPO meer maar een jaaropgave waar je je pensioengegevens vindt. Deze jaaropgave heb je nodig voor het invullen van je belastingaangifte.

PPF APG probeert jaarlijks de pensioenen mee te laten groeien met de algemene loonstijging van APG. Of dat kan en mag, is mede afhankelijk van de financiële situatie van PPF APG. De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke indicator om te bepalen hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. 

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekent dit voor jou? Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!