Welke keuzes heb je?

De huidige pensioenleeftijd is 67 jaar. Je kan er ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Of misschien wil je bij aanvang van je pensioen (tijdelijk) een hoger pensioen of juist lager. Zo kan je jouw pensioen beter afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Op Mijn PPF APG zie je wat de invloed van je keuzes is op de hoogte van je pensioen.

Vanaf je 57e kan je je pensioen in laten gaan. Je maandelijkse pensioenuitkering is dan lager. Dit komt doordat we bij pensioenopbouw uitgegaan van 67e als standaard pensioenleeftijd. Door eerder met pensioen te gaan, krijg je je totale opgebouwde pensioenbedrag in meer maanden uitgekeerd. 

De ingang van je AOW-uitkering kan je niet vervroegen of verlaten. Kijk voor jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. 

Besluit je eerder dan je 67e met pensioen te gaan, dan heb je de volgende mogelijkheden:

Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.

Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG

Je kunt op je 67e doorwerken en je pensioendatum later in laten gaan. Je pensioen gaat op zijn laatst op je 70e in. In de jaren dat je vanaf je 67e doorwerkt bouw je geen pensioen meer op. Wel krijg je een hogere maandelijkse pensioenuitkering als je pensioen na je 67e ingaat. Dit komt doordat er bij de pensioenopbouw is uitgegaan van je 67e als pensioenleeftijd. Door later met pensioen te gaan krijg je je totale gespaarde pensioenbedrag in minder maanden uitgekeerd.
 
Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.
 
Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG.

Het is mogelijk om bij pensionering opgebouwd ouderdomspensioen om te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Dit heet ‘uitruil’. Uitruilen kan een slimme keuze zijn, bijvoorbeeld wanneer je partner zelf een lager ouderdomspensioen opbouwt. 

Er zijn voorwaarden voor het uitruilen van pensioen, meer lees je daarover in het pensioenreglement, artikel 14.

Uitruil is een eenmalige keuze en kan niet ongedaan worden gemaakt. Laat je daarom goed informeren over uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen. 

Via Mijn PPF APG kan je zien wat de gevolgen van uitruil voor je pensioen zijn. Je kan hier ook uitruil aanvragen.

Bij pensionering kan je opgebouwd partnerpensioen ook omruilen (uitruil) voor een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als jouw partner zelf een goede pensioenregeling heeft, of wanneer je geen partner meer hebt. 
 
Wanneer je bij pensionering wel een partner hebt, moet hij/zij toestemming geven voor uitruil. 
Er zijn voorwaarden voor het uitruilen van pensioen, meer lees je daarover in het pensioenreglement, artikel 14
Uitruil is een eenmalige keuze en kan niet ongedaan worden gemaakt. Laat je daarom goed informeren over uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen.
 
Via Mijn PPF APG kan je zien wat de gevolgen van uitruil voor je pensioen zijn. Je kan hier ook uitruil aanvragen.
De pensioenregeling van PPF APG kent een maximumgrens van € 110.111,00. Is je brutosalaris (op basis van voltijd) hoger dan € 110.111,00, dan bouw je niet over je gehele salaris pensioen op. Je kunt dan deelnemen aan de nettopensioenregeling. Daarmee kun je voorkomen dat je pensioen straks lager uitvalt. 
Als je na pensionering een nieuwe partner krijgt, dan ontvangt hij/zij geen partnerpensioen.
Je kunt in de meeste gevallen bijverdienen naast je pensioen. Neem voor meer informatie contact op met PPF APG.