Welke keuzes heb je?

De huidige pensioenleeftijd is 67 jaar. Je kan er ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Of misschien wil je bij aanvang van je pensioen (tijdelijk) een hoger pensioen of juist lager. Zo kan je jouw pensioen beter afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Op Mijn PPF APG zie je wat de invloed van je keuzes is op de hoogte van je pensioen.

Vanaf je 57e kan je je pensioen in laten gaan. Je maandelijkse pensioenuitkering is dan lager. Dit komt doordat we bij de pensioenopbouw uitgaan van je 67e als standaard pensioenleeftijd. Door eerder met pensioen te gaan, krijg je je totale opgebouwde pensioenbedrag in meer maanden uitgekeerd. 

De ingang van je AOW-uitkering kan je niet vervroegen of verlaten. Kijk voor jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd is in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. Deze stijgt stapsgewijs naar 67 jaar in 2024.

Besluit je eerder dan je 67e met pensioen te gaan, dan heb je de volgende mogelijkheden:

Ga je meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag je niet bijverdienen. Is de ingangsdatum van uw pensioen minder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd ? Dan mag je bijverdienen naast het pensioen dat je van PPF APG ontvangt.

Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.

Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG

Je kunt op je 67e doorwerken na de ingang van je pensioen. Het is ook mogelijk om de ingang van je pensioen uit te stellen. Zolang je pensioen niet eerder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd ingaat, kun je naast je pensioen blijven werken. Je pensioen gaat op zijn laatst op je 70e in. In de jaren dat je vanaf je 67e doorwerkt bouw je geen pensioen meer op. Wel krijg je een hogere maandelijkse pensioenuitkering als je pensioen na je 67e ingaat. Dit komt doordat er bij de pensioenopbouw is uitgegaan van je 67e als pensioenleeftijd. Door later met pensioen te gaan krijg je je totale gespaarde pensioenbedrag in minder maanden uitgekeerd.
 
Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.
 
Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG.

Het is mogelijk om bij pensionering opgebouwd ouderdomspensioen om te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Dit heet ‘uitruil’. Uitruilen kan een slimme keuze zijn, bijvoorbeeld wanneer je partner zelf een lager ouderdomspensioen opbouwt. 

Er zijn voorwaarden voor het uitruilen van pensioen, meer lees je daarover in het pensioenreglement, artikel 14.

Uitruil is een eenmalige keuze en kan niet ongedaan worden gemaakt. Laat je daarom goed informeren over uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen. 

Via Mijn PPF APG kan je zien wat de gevolgen van uitruil voor je pensioen zijn. Je kan hier ook uitruil aanvragen.

Bij pensionering kan je opgebouwd partnerpensioen ook omruilen (uitruil) voor een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als jouw partner zelf een goede pensioenregeling heeft, of wanneer je geen partner (meer) hebt. 
 
Wanneer je bij pensionering een partner hebt, moet hij/zij toestemming geven voor uitruil. 
Er zijn voorwaarden voor het uitruilen van pensioen, meer lees je daarover in het pensioenreglement, artikel 14
Uitruil is een eenmalige keuze en kan niet ongedaan worden gemaakt. Laat je daarom goed informeren over uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen.
 
Via Mijn PPF APG kan je zien wat de gevolgen van uitruil voor je pensioen zijn. Je kan hier ook uitruil aanvragen.
Binnen de pensioenregeling kun je kiezen voor een hogere pensioenuitkering voordat je AOW ontvangt. Dan wordt jouw pensioenuitkering vanaf het moment dat je AOW ontvangt lager. Dit heet de hoog/laag constructie. Andersom is ook mogelijk. Je kunt dit berekenen in Mijn PPF APG.
Je kunt ervoor kiezen je pensioen voor een deel in te laten gaan. Daarnaast blijf je werken. Dit noemen we in deeltijd met pensioen. Dit kan uiterlijk tot je 70 jaar bent. Wil je een berekening maken voor deeltijdpensioen? Dat is nog niet mogelijk in Mijn PPF APG. Daarvoor kun je contact opnemen met het klantteam.
De pensioenregeling van PPF APG kent een maximumgrens van € 114.866. Is je brutosalaris (op basis van voltijd) hoger dan € 114.866, dan bouw je geen pensioen op over je salaris boven dit bedrag. Je kunt dan deelnemen aan de nettopensioenregeling. Daarmee kun je voorkomen dat je pensioen straks lager uitvalt. 
Als je na pensionering een nieuwe partner krijgt, dan ontvangt hij/zij geen partnerpensioen.
Je kunt in de meeste gevallen bijverdienen naast je pensioen. Ga je meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag je niet bijverdienen. Je kunt dan van de belastingdienst een boete krijgen. Is de ingangsdatum van je pensioen minder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd ? Dan mag je bijverdienen naast het pensioen dat je van PPF APG ontvangt. Neem voor meer informatie contact op met PPF APG.