Bedrag ineens

Een deel van je totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Waarschijnlijk kun je hier in 2023 voor kiezen als je met pensioen gaat. Deze nieuwe keuze is onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel. De wet is nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, lees je het op onze website.

We kunnen nog geen berekeningen maken

Hiervoor wachten we op de definitieve wetgeving. Dan kunnen wij je daadwerkelijk informeren over wat dit voor jou persoonlijk betekent.

Kan ik in afwachting van de ingangsdatum van bedrag ineens wel al mijn pensioen aanvragen?

Wij verwachten dat de ingangsdatum wordt uitgesteld. Je kunt je aanvraag nu insturen. Als de wet ingaat voordat je pensioen is ingegaan, kun je de aanvraag nog wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op. Je krijgt dan de mogelijkheid om te kijken of bedrag ineens iets voor jou is. Je kunt daarna je pensioen opnieuw aanvragen.
Je krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Jouw levenslange maandelijkse ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.
Je kunt hiermee bijvoorbeeld een deel van je hypotheek aflossen. Of je kunt er van op vakantie gaan. Je krijgt door bedrag ineens de rest van je leven een lager maandelijks ouderdomspensioen.
Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte, bijdrage Zvw en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag als je die krijgt. Je verzamelinkomen wordt namelijk hoger. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van de hoogte van het bedrag ineens en je persoonlijke situatie.
Als je kiest voor bedrag ineens, krijg je voor de rest van je leven een lager maandelijks ouderdomspensioen. Als we in de toekomst de pensioenen verhogen, dan krijg je die verhoging alleen over dat lagere maandelijkse ouderdomspensioen. Je krijgt dan geen verhoging over het deel van je ouderdomspensioen dat je als bedrag ineens hebt opgenomen.
Bij PPF APG kun je variëren in de hoogte van je pensioen(hoog/laag en laag/hoog). De meest voorkomende keuze is een tijdelijk hoger pensioen tot de AOW-leeftijd. Oftewel het AOW-overbruggingspensioen. Je kunt variëren in de hoogte van je pensioen niet combineren met een bedrag ineens. Je kunt bedrag ineens wel combineren met deeltijdpensioen en uitruil.

Je kunt er voor kiezen om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als je ook kiest voor bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat je ineens kunt opnemen hoger dan wanneer je niet voor uitruil zou kiezen.

Je kunt er ook voor kiezen om je ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Als je ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat je ineens kunt opnemen lager dan wanneer je niet voor uitruil zou kiezen.

Als je bedrag ineens combineert met deeltijdpensioen, dan mag je over elk stukje deeltijdpensioen dat je daarna aanvraagt weer maximaal 10% als bedrag ineens opnemen.
Je kunt geen bedrag ineens opnemen als je pensioen lager is dan de afkoopgrens of als het pensioen door het opnemen van bedrag ineens lager wordt dan de afkoopgrens (€ 520,35 per jaar in 2022).
De verwachte ingangsdatum voor bedrag ineens in 2023. Of het voor jou verstandig is om hierop te wachten, is moeilijk te zeggen. We kunnen nu nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Het is belangrijk om je goed te (laten) informeren over bedrag ineens.
Als de wet definitief is kun je ook kiezen voor een bedrag ineens als je eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 67.
Bedrag ineens neem je op van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen verandert hierdoor niet.

De keuzes die je maakt over je pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van je ex-partner. Als je kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt jouw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zvw, huurtoeslag en zorgtoeslag van je ex-partner. Dit geldt niet als jij en je ex-partner voor conversie hebben gekozen.

Als je ex-partner overlijdt na de ingang van je pensioen, maar voordat bedrag ineens is uitbetaald, dan ontvang je het bedrag dat je ex-partner zou ontvangen. Je krijgt dit bedrag bovenop je eigen bedrag ineens.

ALs je kiest voor (uitgestelde betaling van) bedrag ineens en je ex-partner overlijdt nadat bedrag ineens is uitbetaald, dan krijgt u alleen het reguliere verevende ouderdomspensioen terug.

De wet is nog niet definitief. De ingangsdatum van deze keuze is waarschijnlijk 2023. Alleen (gewezen) deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan, kunnen kiezen voor bedrag ineens.
Als de wet definitief is dan kun je voor ieder stukje deeltijdpensioen dat je aanvraagt maximaal 10% als bedrag ineens opnemen.
Ga je met pensioen in de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt? Of op de 1e van de maand daarna? Dan mag je de uitbetaling van bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Dit kan gunstig zijn als je totale inkomen inclusief bedrag ineens niet boven het maximumbedrag van de 1e belastingschijf uitkomt. Maar als je totale inkomen door het opnemen van bedrag ineens hoger wordt dan de 1e schijf betaal je over het meerdere wel het hogere belastingtarief. Laat je goed informeren. Neem bijvoorbeeld contact op met de Belastingdienst.

Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De pensioenen die al uitbetaald zijn worden herrekend alsof je niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt nog een nabetaling. Deze valt in je nalatenschap. De nabetaling is een stuk lager dan het bedrag ineens zou zijn.

Een voorbeeld. Een deelnemer bereikt zijn AOW-leeftijd op 15 augustus 2023. Hij kiest om zijn pensioen in te laten gaan op 1 augustus 2023. Hij stelt de uitbetaling van bedrag ineens uit tot 1 januari 2024. Hij overlijdt op 8 november 2023. 

Zijn ouderdomspensioen zonder bedrag ineens was € 2.500 bruto per maand. Hij koos voor een bedrag ineens van 10%. Het bedrag ineens dat in januari 2024 uitbetaald zou worden, was € 60.000 bruto. Zijn maandelijkse pensioen wordt hierdoor vanaf augustus 2023 € 2.250 bruto per maand. Door het overlijden vóór de uitgestelde betaling van bedrag ineens, vervalt het bedrag ineens. De € 60.000 wordt dus niet uitbetaald. In plaats daarvan volgt een nabetaling van het ouderdomspensioen, alsof deelnemer niet had gekozen voor bedrag ineens. Dat betekent in dit geval een nabetaling van € 1.000. (€ 2.500 - € 2.250 * 4 maanden).