Eerder met pensioen

Vanaf je 57e kan je je pensioen in laten gaan. Je maandelijkse pensioenuitkering is dan lager. Dit komt doordat we bij de pensioenopbouw uitgaan van je 67e als standaard pensioenleeftijd. Door eerder met pensioen te gaan, krijg je je totale opgebouwde pensioenbedrag in meer maanden uitgekeerd.

De ingang van je AOW-uitkering kan je niet vervroegen of verlaten. Kijk voor jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd is in 2022 66 jaar en 7 maanden. Deze stijgt stapsgewijs naar 67 jaar in 2024.

Besluit je eerder dan je 67e met pensioen te gaan, dan heb je de volgende mogelijkheden:

  • Je ontvangt de hele periode hetzelfde pensioen;
  • Je ontvangt eerst een hoger en dan een lager ouderdomspensioen;
  • Je ontvangt eerst een lager en dan een hoger ouderdomspensioen.

Ga je meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag je niet bijverdienen. Is de ingangsdatum van uw pensioen minder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd ? Dan mag je bijverdienen naast het pensioen dat je van PPF APG ontvangt.

Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.

Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG.