Later met pensioen

Je hoeft niet op je 67e met pensioen. Je kunt de ingang van je pensioen ook uitstellen. Je bouwt dan geen pensioen meer op. Je pensioen gaat op zijn laatst op je 70e in.

Als je na je 67e doorwerkt, bouw je geen pensioen meer op. Wel krijg je een hoger pensioen als je pensioen na je 67e ingaat. Dit komt doordat er bij de pensioenopbouw is uitgegaan van je 67e als pensioenleeftijd. Door later met pensioen te gaan wordt je pensioen hoger, omdat wij het korter hoeven uit te betalen.

Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen? Dit gaat in als je reguliere pensioen begint. 

In Mijn PPF APG krijg je inzicht in je verwachte inkomsten en uitgaven later. Je kan berekenen wat de invloed is van later stoppen met werken op jouw financiële balans. 

Wil je jouw pensioen (gedeeltelijk) uitstellen tot na 67 jaar? Dat is mogelijk tot 5 jaar na het bereiken van je AOW-leeftijd. Dan moet je pensioen volledig ingaan. Uitstel van je ouderdomspensioen vraag je tenminste 2 maanden vóór de maand waarin je de 67-jarige leeftijd bereikt, aan. Uitstellen mag ook als je niet meer werkt.