Later met pensioen

Je kunt op je 67e doorwerken na de ingang van je pensioen. Het is ook mogelijk om de ingang van je pensioen uit te stellen. Zolang je pensioen niet eerder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd ingaat, kun je naast je pensioen blijven werken. Je pensioen gaat op zijn laatst op je 70e in.

In de jaren dat je vanaf je 67e doorwerkt bouw je geen pensioen meer op. Wel krijg je een hogere maandelijkse pensioenuitkering als je pensioen na je 67e ingaat. Dit komt doordat er bij de pensioenopbouw is uitgegaan van je 67e als pensioenleeftijd. Door later met pensioen te gaan krijg je je totale gespaarde pensioenbedrag in minder maanden uitgekeerd.

Heb je recht op aanvullend ouderdomspensioen, dan gaat dit in zodra je reguliere pensioen ingaat.

Je kunt je keuzes doorgeven via Mijn PPF APG.