PPF APG actualiseert herstelplan voor 2022

1 april 2022

Ieder jaar controleert PPF APG of de hoogte van het vermogen voldoet aan de wettelijke eisen. Het vermogen van het pensioenfonds bestaat uit alle bezittingen zoals geld en beleggingen. De wettelijke eis voor het vermogen wordt getoetst aan de hand van de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad niet voldoende? Dan moeten wij een herstelplan maken. Dat is een plan waarmee wij moeten aantonen dat PPF APG op termijn weer over voldoende vermogen beschikt. PPF APG heeft het herstelplan voor 2022 geactualiseerd.

Waarom actualiseert PPF APG het herstelplan in 2022?

Vorig jaar heeft PPF APG een herstelplan ingediend. Op basis van dit herstelplan hadden we eind 2021 een dekkingsgraad van 105,3% verwacht. De dekkingsgraad kwam in werkelijkheid hoger uit, namelijk op 119,8%. Dit komt vooral door de gestegen rente in 2021. De pensioenverplichtingen zijn daardoor lager geworden. Ook was ons beleggingsrendement hoger dan waarmee we hadden gerekend in het herstelplan. De dekkingsgraad was eind 2021 nog wel lager dan de vereiste 123,1% en daarom heeft het fonds het herstelplan in 2022 geactualiseerd.

Wat betekent ons herstelplan voor uw pensioen?

Onze financiële situatie herstelt goed. De belangrijkste conclusie van het herstelplan is dat we in 2022 geen pensioenen hoeven te verlagen. Door het goede herstel is de kans op verhoging van pensioen groter geworden. Wij plaatsen iedere maand een bericht op ppf-apg.nl over de dekkingsgraad. Daarin geven wij ook aan wat onze inschatting is van de kans op verhoging en verlaging van pensioenen op een horizon van 5 à 6 jaar.

Heeft u nog vragen?

Ons klantteam staat van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar.