Jouw pensioenoverzicht

Bouw je pensioen op bij PPF APG? Dan krijg je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Het UPO is een overzicht met al jouw belangrijkste pensioencijfers.

In Mijn PPF APG vind je een kopie van je laatste pensioenoverzicht en een archief van eerdere pensioenoverzichten.

In je UPO staat:

  • hoeveel pensioen je bij PPF APG hebt opgebouwd;
  • hoeveel pensioen je kunt verwachten als je met pensioen gaat;
  • hoeveel pensioen je krijgt als je arbeidsongeschikt raakt;
  • hoeveel pensioen je eventuele partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt.

In het UPO staan brutobedragen. Wil je weten wat je netto ontvangt bij pensionering? Kijk dan op Mijn PPF APG.

Ga je uit dienst? Dan stopt je pensioenopbouw bij PPF APG. Je krijgt dan een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat je in dienst was. Daarna krijg je eens in de 5 jaar het UPO van PPF APG. Wel plaatsen we elk jaar een actueel overzicht in Mijn PPF APG.

Je krijgt geen UPO meer van ons als:

  • je pensioen is afgekocht;
  • je pensioen door waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds of verzekeraar is gegaan;
  • je met pensioen bent. Je krijgt dan een jaaropgave.

Elk pensioenfonds en iedere pensioenverzekeraar waar je pensioen (hebt) opbouwt, stuurt een UPO. Is je pensioenopbouw bij een pensioenfonds gestopt? Dan krijg je van dat fonds nog eens in de 5 jaar een UPO. Een UPO is bij ieder pensioenfonds op dezelfde manier ingedeeld. Zo kun je ze gemakkelijk vergelijken en de bedragen bij elkaar optellen. En krijg je goed inzicht in je pensioen.

Krijg zicht op de balans tussen jouw inkomsten en uitgaven later. Lees meer.