Jouw pensioenopbouw

Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor jou is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Vanaf jouw pensioendatum krijg je van ons pensioen.

Bij PPF APG bouw je de volgende pensioenen op:

De pensioenregeling van PPF APG is een ‘middelloonregeling’. Dat betekent dat je elk jaar pensioen opbouwt over je bruto-inkomen van dat jaar. Je totale pensioenopbouw is dus een gemiddelde van al je jaarinkomens.

Je bouwt niet over je gehele bruto-inkomen pensioen op. Dat komt omdat PPF APG rekening houdt met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt (en dus ook geen pensioenpremie over betaalt) heet ‘franchise’.

Over je bruto-inkomen min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% pensioen op. In 2024 is het franchisebedrag € 17.545,00. Het bestuur van PPF APG beoordeelt jaarlijks de hoogte van het franchisebedrag.

Over het algemeen wordt geld ieder jaar een klein beetje minder waard. Je kan met hetzelfde bedrag, minder kopen. Dit heet ‘inflatie’. Daarom probeert PPF APG ieder jaar je pensioen te indexeren. Dat wil zeggen dat je (opgebouwde) pensioen wordt verhoogd met de algemene loonontwikkeling. We kunnen en mogen alleen indexeren als de financiële situatie dit toelaat. Hiervoor zijn regels opgesteld.

Zodra je uit dienst gaat, stopt ook je pensioenopbouw bij PPF APG. Zolang je nog niet aangesloten bent bij een ander pensioenfonds, kun je onder voorwaarden je pensioenopbouw bij PPF APG nog maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten.

Ben je aangesloten bij een nieuw pensioenfonds? Dan kun je jouw opgebouwde pensioen bij PPF APG aan hun overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Als het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd hoger is dan €592,51 bruto per jaar, dan kun je er ook voor kiezen het bij ons te laten staan. Dit kan in sommige gevallen gunstig zijn. Laat je daarom altijd goed informeren over waardeoverdracht.

Lees meer over je mogelijkheden bij een nieuwe baan.

Als je na een relatief korte werkperiode uit dienst bent gegaan, dan heb je mogelijk weinig pensioen opgebouwd. Tot en met 2018 konden kleine pensioenen lager dan de afkoopgrens worden afgekocht. Dan werd de waarde van het pensioen in een keer uitbetaald. Sinds 1 januari 2019 mag dit niet meer. Ben je op of na 1 januari 2018 uit dienst getreden en is jouw opgebouwde pensioen bij PPF APG lager dan € 592,51 bruto per jaar? Dan draagt PPF APG dit pensioen automatisch over naar jouw nieuwe pensioenfonds.

Lees meer over automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Is afkoop helemaal niet meer mogelijk?

Afkoop van een klein pensioen lager dan €592,51 bruto per jaar is nog wel mogelijk als je met pensioen gaat en hiermee instemt.

  • Ga je minder gaat werken? Dan bouw je minder pensioen op bij PPF APG. Je kunt ervoor kiezen om het verschil in pensioenopbouw bij te verzekeren. Dit kan maximaal 3 jaar.
  • Ga je met zwangerschapsverlof? Dan bouw je tijdens je verlof gewoon pensioen op. De betaling van je pensioenpremie blijft onveranderd.
  • Ga je met ouderschapsverlof? Dan bouw je tijdens de eerste 26 weken (in uren) van je verlof pensioen op. Je werkgever betaalt dan de pensioenpremie.
  • Ga je met levensloopverlof? Dan bouw je tijdens de eerste 3 maanden van je verlof gewoon pensioen op. Je werkgever betaalt dan de pensioenpremie. Na deze periode kun je ervoor kiezen de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten.
  • Ga je met onbetaald verlof? Dan stopt je pensioenopbouw in die periode. Je kunt er zelf voor kiezen je pensioenopbouw dan vrijwillig voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan helemaal zelf.

De prepensioenregeling bestond tot 1 januari 2006. Heb je prepensioen opgebouwd, dan is dit op 1 januari 2015 omgezet naar je ouderdomspensioen.

Krijg zicht op de balans tussen jouw inkomsten en uitgaven later. Lees meer.