Hoe stond PPF APG er in juni voor?

25 juli 2022

De dekkingsgraad van PPF APG is in juni gedaald van 132,2% naar 127,6%. De beleidsdekkingsgraad is in juni 2022 gestegen van 118,9% naar 120,1%.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

Zowel de waarde belegd in vastrentende waarden als in zakelijke waarden is gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 5,4% gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

De rente is gestegen ten opzichte van eind vorige maand en hierdoor daalden de verplichtingen. Als gevolg van de ingerekende toeslagverlening van 2,7% per 1 september 2022 zijn de verplichtingen gestegen. Per saldo zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 2,0% gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. 

Per 1 juli 2022 heeft de overheid de regels voor indexatie versoepeld. Hierdoor is indexeren mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 105%. Voorheen lag deze grens op 110%. 

Doordat de regels zijn versoepeld, kan PPF APG per 1 september 2022 de pensioenen met 2,7% verhogen. Het fonds kijkt eind dit jaar naar de eventuele indexatie voor 2023.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten.

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

Kans op korten

De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 27%. Lees meer over de kans op korten.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

 

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2021 op 123,2%. Het fonds heeft dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat PPF APG binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen.