Jaarverslag PPF APG 2021: een financieel goed jaar

27 juni 2022

Met het jaarverslag 2021 geven wij u inzicht in onze activiteiten en resultaten in 2021.

Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van onze financiële situatie en onze beleggingsresultaten in het afgelopen jaar. Zo is de actuele dekkingsgraad met bijna 18 procentpunten gestegen van 102,0% naar 119,8%. Deze verbetering komt ondermeer door een rendement van 9,3% en de stijging van de rente. Voor onze deelnemers had dit het positieve gevolg dat we de premie konden verlagen naar 27%.

Verder leest u in het jaarverslag over de gemaakte kosten en de inrichting van onze bestuurlijke organisatie, de kerncijfers, de ontwikkelingen rondom het nieuwe stelsel en nog veel meer. 

Een goed pensioen én een duurzame toekomst

Ook ons Verslag verantwoord beleggen 2021 staat nu online. Zowel onze deelnemers als ons bestuur geven aan het belangrijk te vinden dat ons pensioengeld verantwoord wordt belegd. Want naast een goed pensioen willen we ook een leefbare wereld. Een leefbare wereld waarin we kunnen genieten van ons pensioen. Maar minstens zo belangrijk, een leefbare wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Bij PPF APG zijn wij ervan overtuigd dat verantwoord beleggen op termijn ook tot betere financiële resultaten leidt.

In ons Verslag verantwoord beleggen 2021 leggen we verantwoording af over de inspanningen en resultaten van ons verantwoordbeleggingsbeleid.