Tweede Kamer behandelt pensioenwet

8 november 2022

Op 2 november debatteerde de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Het debat duurde tot half 2 in de nacht. Het omvangrijke en ingewikkelde wetsvoorstel werd uitgebreid besproken. De coalitiepartijen lijken het wetsvoorstel te gaan steunen. Op 10 november gaat de Tweede Kamer verder met de behandeling van de pensioenwet.

Knelpunten van de nieuwe pensioenwet

Er zijn nog onduidelijkheden over het wetsvoorstel bij de Kamerleden. Bijvoorbeeld over de precieze gevolgen van de nieuwe wetgeving. Hiervoor worden rekenregels uitgewerkt door experts. Ook wil de oppositie weten of het nieuwe stelsel wel oplost wat het zegt op te lossen. En of de hervorming daarmee wel noodzakelijk is.

Toekomst van het wetsvoorstel

Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de Kamerleden gaan stemmen over de wet. Gaat de Tweede Kamer akkoord met het voorstel voor de nieuwe pensioenwet? Dan moet ook de Eerste Kamer akkoord gaan. Als alles goed gaat, gaat de nieuwe wet in op 1 juli 2023. 

Wet toekomst pensioenen

De nieuwe pensioenwet is bedoeld om ons pensioenstelsel te moderniseren. En beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met de vernieuwing veranderen de regels voor zo’n 1500 miljard euro aan pensioengeld. 

Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenvermogen dat meer meebeweegt met economische ontwikkelingen. Pensioenopbouw kan daarmee sneller omhoog en omlaag. Er zijn extra knoppen om ervoor te zorgen dat het pensioen van gepensioneerden stabiel blijft.

Wij houden je op de hoogte

De vernieuwde regels voor pensioen worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is wat ze voor PPF APG en jouw pensioen betekenen, lees je dat hier op de website en in onze nieuwsbrieven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft ook veel informatie via 'Ons nieuwe pensioen'.