Ingangsdatum nieuwe pensioenwet uitgesteld

18 oktober 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft bekendgemaakt dat de Wet toekomst pensioenen later ingaat. De nieuwe pensioenwet zou eigenlijk 1 januari 2023 ingaan. Schouten laat weten dat De Tweede Kamer meer tijd nodig heeft om de wet te behandelen. Als alles volgens plan verloopt, gaat de wetgeving nu op 1 juli 2023 in.

Op dit moment bespreekt de Tweede Kamer de vernieuwde regels voor pensioen. Na behandeling in de Tweede Kamer, gaat de conceptwet nog naar de Eerste Kamer.

Wat gaat er veranderen?

De vernieuwde pensioenregels moeten de basis vormen onder een pensioenstelsel dat beter werkt. Zo kunnen de pensioenen nu niet altijd omhoog, ook al gaat het goed met de economie. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de oude pensioenregels niet goed. 

Veel dingen blijven ook zoals ze zijn. Zo blijf je AOW ontvangen en krijg je na pensionering de rest van je leven pensioen. En als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, krijgt jouw (ex-)partner een nabestaandenpensioen.

Dat de ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet wordt uitgesteld, heeft geen gevolgen voor PPF APG. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

We houden je op de hoogte

Zodra we meer weten, lees je dat op onze website of in de nieuwsbrieven. Ook kun je kijken op 'Ons nieuwe pensioen.nl' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze website staat volledig in het teken van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.