Uitslag verkiezingen bestuur en  verantwoordingsorgaan

17 november 2023

Van 1 tot en met 14 november kon gestemd worden op kandidaten voor ons bestuur en verantwoordingsorgaan (VO). Voor het bestuur zijn Pieter Kasse en Emile Toes gekozen en voor het VO Arjan de Zeeuw. Zowel Pieter en Emile als Arjan maken al deel uit van het bestuur respectievelijk het VO.

In totaal hadden negen actieve deelnemers zich kandidaat gesteld voor het VO en vier actieve deelnemers voor het bestuur. In het bestuur komen twee zetels vrij voor actieve deelnemers, in het VO ging het om één zetel. Voor de zetels die vrijkomen voor gepensioneerden hoefden geen verkiezingen gehouden worden. In totaal zijn er 1310 stemmen voor het bestuur uitgebracht en 908 stemmen voor het VO. Hieronder de top vier van de uitslag voor het bestuur en een top 5 voor het VO.

Uitslag verkiezingen

Bestuur
 

 1. Pieter Kasse  - 484 stemmen
 2. Emile Toes - 442 stemmen
 3. Bas van Seumeren - 232 stemmen
 4. Gerben Wierda - 152 stemmen
   

Verantwoordingsorgaan
 

 1. Arjan de Zeeuw – 216 stemmen
 2. Clemens Kramp – 158 stemmen
 3. Carmen Römer-Theunissen – 132 stemmen
 4. Nathalie Dacier – 106 stemmen
 5. Khatera Djadran – 102 stemmen

Hoge opkomst

De kiescommissie feliciteert de gekozen kandidaten van harte en danken de overige kandidaten voor hun interesse en betrokkenheid bij PPF APG. Ook willen we iedereen danken die gestemd heeft. De opkomst was goed, met bijna één op de drie stemgerechtigde actieve deelnemers die hun stem uitbrachten.