Tinka den Arend: Kans op verlaging pensioenen in vernieuwde stelsel gehalveerd

26 januari 2024

PPF APG stapt op 1 januari 2025 over op de nieuwe regels voor pensioen.  Tinka den Arend, voorzitter van werkgevers en bestuurslid van PPF APG, vertelt over hoe de invoering van het vernieuwde nieuwe pensioenstelsel gaat achter de schermen bij PPF APG.

PPF APG is een van de eerste pensioenfondsen die de plannen bij de toezichthouder heeft ingediend. Hoe ging dit eraan toe achter de schermen?

“Afgelopen jaar heeft PPF APG belangrijke stappen gezet. We hebben verschillende scenario's uitgewerkt en samengebracht in een plan. Dit plan is positief ontvangen door het adviesorgaan van het fonds en de Raad van Toezicht. Ook hebben zowel de accountant als het bestuur afgelopen december positief geoordeeld over de kwaliteit van de gegevens. Nu ligt het plan ter beoordeling bij De Nederlandse Bank.”

Wat is de volgende stap?

“Nu is het afwachten, De Nederlandse Bank gaat het plan nu beoordelen. Binnen een half jaar horen we of we nog iets moeten aanpassen.”

Het kan zo zijn dat De Nederlandse Bank in een keer alles goedkeurt, maar er kunnen ook veranderingen nodig zijn aan het plan dit jaar. Is de startdatum van 1 januari 2025 dan in gevaar?

"Als we belangrijke keuzes opnieuw moeten bekijken, kost dat natuurlijk tijd. We moeten dan nieuwe besluiten nemen en goed bespreken. Maar we denken van niet. We hebben een gedetailleerd plan ingediend met veel scenario's, waarin heel duidelijk staat wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen voor onze klanten. De overgang naar de nieuwe regels voor pensioen en hoe we dat gaan doen, is heel goed uitgelegd."

Dankzij de nieuwe regels voor pensioen kunnen we echt doen waarvoor we hier zijn.

Wat betekent dit voor de mensen die pensioen opbouwen bij PPF APG?

“Het vernieuwde pensioenstelsel zal naar verwachting zorgen voor een beter én stabieler pensioen. Bij de huidige dekkingsgraad van ongeveer 120 procent kunnen de pensioenen bij de overgang gemiddeld met 5 procent stijgen. Daarbovenop kan nog een compensatie komen. Dit kunnen we als pensioenuitvoerder waarmaken omdat we een minder hoge buffer hoeven te hebben. Hierdoor kunnen we onze klanten sneller een hoger pensioen geven. Dit is ook de reden dat we zo snel mogelijk over willen gaan naar het nieuwe stelsel. Want dan kunnen we doen waarvoor we hier zijn: het beste pensioen voor onze klanten regelen."

Betekent een kleinere buffer ook meer risico voor de deelnemers van PPF APG?

“In het vernieuwde systeem gebruiken we de buffer slim om de uitkeringen niet te hoeven verlagen. Nu hangt veel af van de rente, wat risico's voor gepensioneerden met zich meebrengt. In het nieuwe stelsel werkt dat anders. We verdelen goede en minder goede resultaten over gepensioneerden, zodat de uitkeringen stabieler zijn. Jongeren krijgen straks een eigen pensioenpotje waarover ze hun eigen rendement halen. De rendementen bewegen mee met de economie zorgt voor meer schommelingen dan we nu gewend zijn. Dat betekent dat de pensioenen sneller omhoog gaan, als het goed gaat met de economie. Maar daar staat tegenover dat ze ook kunnen dalen in economisch mindere tijden.”

Dat klinkt positief, alleen in de politiek wordt nu wel weer gediscussieerd over de verstandigheid van de overgang naar de nieuwe wet. Wat vind jij daarvan?

“Het zorgt voor verwarring. De discussie leidt namelijk tot misverstanden. Mensen denken bijvoorbeeld dat hun pensioen in gevaar komt door de nieuwe wet. Dat is niet zo. Pensioenen blijven levenslang. Bij PPF APG houdt iedereen ten minste wat hij of zij heeft.”

Het vernieuwde pensioenstelsel zal naar verwachting zorgen voor een beter én stabieler pensioen.

Welke vragen worden vaak gesteld?

“Iedereen heeft natuurlijk vragen over zijn of haar eigen situatie. Wat betekent deze nieuwe pensioenwet voor mij? Ons antwoord is: wij verwachten dat iedereen erop vooruitgaat. Omdat we minder geld hoeven te hebben in onze buffer. Dus als we winst maken, merkt u dat direct in uw eigen pensioenpotje.”

Merkt iedereen evenveel voordeel van de verandering naar het vernieuwde stelsel?

"Nu betalen jongeren in verhouding veel voor hun pensioen. Dit verdienen ze later in hun carrière weer terug. In het vernieuwde stelsel wordt dit eerlijker. Dit komt omdat iedereen dan premie stort in zijn eigen pensioenpot. Dit zou betekenen dat er mensen zijn die al hebben betaald en dat geld niet terugkrijgen. Voor hen is afgesproken dat ze een compensatie krijgen. Deze compensatie wordt betaald uit onze buffer. Bij ons is afgesproken dat als de dekkingsgraad boven de 110 procent is, de compensatie in één keer uit de buffer wordt betaald. Maar als de dekkingsgraad tussen 105 en 110 procent ligt, neemt de werkgever de compensatie op zich en wordt deze gespreid in de tijd."

Hoe groot is de groep die een compensatie krijgt?

"De groep is groot, dit gaat namelijk om de deelnemers tussen de 45 en 55 jaar."

Ben je trots dat PPF APG als een van de eerste pensioenfondsen overgaat naar het nieuwe stelsel of vind je het spannend?

"Spannend is het zeker. We zijn erg benieuwd naar de reactie van De Nederlandse Bank. Maar vooral ben ik trots op de medewerkers van APG en de sociale partners. Samen werken we zorgvuldig aan de overstap. We hebben hard gewerkt en het gaat goed: we liggen precies op schema."