a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Abtn en financieel crisisplan

PPF APG heeft een Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) opgesteld. De Pensioenwet verplicht ons dit te doen. In het kort staan in de Abtn de regels en afspraken over hoe wij ons (financieel) beleid uitvoeren. 

Bekijk hier onze Abtn die we hebben vastgesteld op 19 juni 2023. Een omschrijving van de beleggingsbeginselen, financiële risicobeheersing en ons beleggingsbeleid zijn vastgelegd separate bijlagen. Deze documenten vind je hieronder.

De verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft in het kort de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van PPF APG. 

Lees de verklaring inzake beleggingsbeginselen 2023.

In het Financieel crisisplan beschrijft PPF APG wanneer er sprake is van een crisissituatie. Ook worden maatregelen beschreven die genomen kunnen worden in een dergelijke situatie.

In de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid is vastgesteld dat het strategische beleggingsbeleid 2021-2023 en het Beleggingsplan 2023 passen binnen de prudent person regel. Over het beleggingsbeleid nettopensioen lees je in de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid nettopensioen.