Beleid herstelpremie

PPF APG heeft vastgelegd wanneer en hoeveel extra premie wordt gevraagd als de dekkingsgraad te laag wordt.

Een herstelpremie is een extra premie die gevraagd kan worden boven op de gewone pensioenpremie. PPF APG vindt het evenwichtig om bij een te lage dekkingsgraad een herstelpremie te vragen. Hiermee beperken we het risico van aanvullende maatregelen in het herstelplan.

PPF APG vraagt een herstelpremie vragen als de volgende twee zaken spelen:

  • De dekkingsgraad per 30 september is lager dan de kritische indexatiegrens, maar niet hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,4%).
  • Er wordt verwacht dat de dekkingsgraad verder daalt door opbouw van nieuwe pensioenaanspraken.

De kritische indexatiegrens is de grens waaronder het fonds niet kan herstellen binnen de looptijd van het herstelplan zonder aanvullende maatregelen.

PPF-APG kan pas onder de minimaal vereiste dekkingsgraad een herstelpremie vragen.

PPF APG vraagt herstelpremie als de dekkingsgraad lager is dan de kritische indexatiegrens. Per elke 5% daling van de dekkingsgraad onder de kritische indexatiegrens kan PPF APG 1% herstelpremie vragen. De herstelpremie kan oplopen tot maximaal 5%. Voorbeelden:

  • Stel dat de kritische indexatiegrens 104% is en de feitelijke dekkingsgraad is 100%. Dan kan PPF APG een herstelpremie vragen van 1%. De actuele dekkingsgraad ligt namelijk 4 procentpunt onder de kritische indexatiegrens.
  • Als de kritische indexatiegrens 104% is en de actuele dekkingsgraad is 97%, dan is de herstelpremie 2%. De actuele dekkingsgraad ligt namelijk 7 procentpunt onder de kritische indexatiegrens.