Kerngegevens

Hoeveel deelnemers heeft PPF APG? Wat is het belegde vermogen? En wat was het premieverloop de afgelopen jaren?

Bekijk de kerncijfers van PPG APG van de afgelopen vijf jaar. Deze cijfers komen uit ons meest recente jaarverslag.