Ons kortingsbeleid

Korten betekent het verlagen van de pensioenen. Als PPF APG er financieel kwetsbaar voor staat en er echt geen andere oplossing is, dan moeten we de pensioenen verlagen.

We verlagen mogelijk je pensioen in de onderstaande twee gevallen :

  • als de beleidsdekkingsgraad meer dan vijf jaar achter elkaar onder de 104,4% (niveau 2017) ligt, of
  • als wij niet kunnen aantonen dat we binnen tien jaar onze beleidsdekkingsgraad naar ongeveer 128% kunnen laten stijgen
Wanneer we een verlaging (deels) ongedaan maken, wordt voor iedereen een gelijk deel van hun verlagingen uit het verleden ongedaan gemaakt.

Elk jaar dient PPF APG bij De Nederlandsche Bank een herstelplan in. Hierin beschrijven we hoe we verwachten onze financiële positie binnen de gestelde termijn weer op het wettelijk vereiste niveaus te krijgen. Hierbij kijken we naar de actuele financiële positie van het fonds en de herstelmogelijkheden die het fonds ter beschikking heeft.

Op basis van onze actuele financiële positie en de herstelmogelijkheden verwachten we de beleidsdekkingsgraad binnen negen jaar naar het vereiste niveau te kunnen laten stijgen. Dit is binnen de gestelde termijn van tien jaar. Daarom is er nu geen verlaging van de pensioenen nodig.

Wil je het herstelplan bekijken? Stuur dan een e-mail naar contact@ppf-apg.nl. Wij sturen dit dan naar je toe.
Naast een herstelplan hebben we een financieel crisisplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die we nemen als we in de toekomst opnieuw met een crisis te maken krijgen.

De genoemde kans betreft de kans dat er aan het einde van een periode van 6 jaar sprake is van verlaging van pensioenaanspraken. Deze is ongeveer gelijk aan de kans dat er de komende 6 jaar minimaal éénmaal sprake zal zijn van een verlaging.

Om de kans op verlagen van pensioen te berekenen gaan we uit van 5.000 toekomstscenario’s ten aanzien van de rente, beleggingsrendementen en inflatie. Het aantal scenario’s waarin de komende zes jaar minimaal één keer wordt verlaagd gedeeld door 5.000 bepaalt de kans op verlagen van pensioen.

Er zijn twee oorzaken op een verlaging mogelijk. 

  1. Een eerste oorzaak is een dekkingsgraad van het fonds onder een kritieke grens (de kritische dekkingsgraad: dit is bij een dekkingsgraad van ongeveer 95%). Bij een daling van de dekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad is het, zonder noodmaatregelen zoals kortingen, niet mogelijk om naar verwachting binnen 10 jaar te herstellen uit een tekortsituatie. Merk op dat bij het bepalen van deze kritische dekkingsgraad al rekening wordt gehouden met herstelpremies zoals opgenomen in het premiebeleid van het fonds.
  2. Een andere oorzaak van verlaging is als het fonds 5 jaar achtereen een beleidsdekkingsgraad heeft onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van ongeveer 104,4% (MVEV-verlaging). Zolang de aanvangsdekkingsgraad hoger is dan de minimaal vereist dekkingsgraad (104,4%) is de kans op een zogenaamde MVEV-verlaging de komende 6 jaar beperkt. 

De boodschap bij een bepaalde kans op verlagen baseren we op de volgende tabel.


Kans op korten
Dit betekent:
1.
0-10% Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen niet verlagen.
2.
10-30% De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren.
3.
30-70%
De kans op verlaging van je pensioen is aannemelijk in de komende jaren.
4.
70% of meer
Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen moeten verlagen.