Ons kortingsbeleid

Korten betekent het verlagen van de pensioenen.

Als onze financiële positie niet goed is en er geen zicht is op (tijdig) herstel, dan moeten wij de pensioenen in bepaalde gevallen mogelijk verlagen. Zo’n verlaging gebeurt dan bij zowel de deelnemers die pensioen opbouwen als de slapers en de pensioengerechtigden.

We verlagen je pensioen in de volgende twee gevallen:

  1. Als de beleidsdekkingsgraad tijdens een periode van 5 jaren lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,5%. Dit wordt ook wel een ‘MVEV-korting’ genoemd.
  2. Als de financiële positie van het fonds onvoldoende is om binnen een periode van 10 jaar de beleidsdekkingsgraad naar ongeveer 123% te laten stijgen. Dit wordt ook wel een ‘VEV-korting’ genoemd.

MVEV staat voor minimaal vereist eigen vermogen. Als wij vijf achtereenvolgende jaren over te weinig financiële middelen beschikken, zijn wij verplicht de pensioenen te verlagen. Zodat de dekkingsgraad zal stijgen naar het minimaal geaccepteerde niveau van 104,5%. Deze korting wordt de MVEV-korting genoemd.

VEV staat voor vereist eigen vermogen. Deze VEV-korting bestaat naast de MVEV-korting. Deze korting moet wij doorvoeren als de financiële positie zo is verslechterd dat het niet mogelijk is om binnen tien jaar weer op of boven een dekkingsgraad van ongeveer 123% te komen. Wij zijn dan verplicht om de pensioenen te verlagen. Waardoor de dekkingsgraad zal stijgen naar een niveau dat herstel binnen 10 jaar wél mogelijk is.

De boodschap bij een bepaalde kans op verlagen baseren we op de volgende tabel. Dit betekent:

1.  0 - 10%  Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen niet verlagen.
2.  10 - 30%  De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren.
3.  30 - 70%  De kans op verlaging van je pensioen is aannemelijk in de komende jaren.
4.  70% of meer  Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen moeten verlagen.
Als er een grote kans bestaat dat er een verlaging noodzakelijk is, dan informeren wij iedereen zo vroeg mogelijk. Ook als het nog niet bekend is hoe hoog deze verlaging zal worden. Mocht het noodzakelijk zijn dat wij besluiten tot een verlaging van de pensioenen. Dan lichten wij je hierover minimaal 3 maanden voor het daadwerkelijke korten in.
Als wij voldoende financiële middelen hebben, kunnen wij verlagingen (gedeeltelijk) ongedaan maken. Bij het ongedaan maken van kortingen zal het fonds aan alle (gewezen) deelnemers een gelijk percentage van de op persoonsniveau geadministreerde kortingen ongedaan maken (pro rata systematiek). Voor pensioengerechtigden betekent dit dat het ongedaan maken van kortingen alleen geldt voor toekomstige uitkeringen. Al uitbetaalde gekorte pensioenen worden door het ongedaan maken niet achteraf hersteld.