Ons kortingsbeleid

Korten betekent het verlagen van de pensioenen. Als PPF APG er financieel kwetsbaar voor staat en er echt geen andere oplossing is, dan moeten we de pensioenen verlagen.

We verlagen mogelijk je pensioen in de onderstaande twee gevallen :

  • als de beleidsdekkingsgraad meer dan vijf jaar achter elkaar onder de 104,2% (niveau 2015) ligt, of
  • als wij niet kunnen aantonen dat we binnen tien jaar onze beleidsdekkingsgraad naar ongeveer 128% kunnen laten stijgen
Wanneer we een verlaging (deels) ongedaan maken, wordt voor iedereen een gelijk deel van hun verlagingen uit het verleden ongedaan gemaakt.

Elk jaar dient PPF APG bij De Nederlandsche Bank een herstelplan in. Hierin beschrijven we hoe we verwachten onze financiële positie binnen de gestelde termijn weer op het wettelijk vereiste niveaus te krijgen. Hierbij kijken we naar de actuele financiële positie van het fonds en de herstelmogelijkheden die het fonds ter beschikking heeft.

Op basis van onze actuele financiële positie en de herstelmogelijkheden verwachten we de beleidsdekkingsgraad binnen negen jaar naar het vereiste niveau te kunnen laten stijgen. Dit is binnen de gestelde termijn van tien jaar. Daarom is er nu geen verlaging van de pensioenen nodig.

Herstelplan 2017

Naast een herstelplan hebben we een financieel crisisplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die we nemen als we in de toekomst opnieuw met een crisis te maken krijgen.

Hieronder vindt u onze toelichting over de procentuele kans op korten.


Kans op korten
Dit betekent:
1.
0-10% Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet verlagen.
2.
10-30% De kans op verlaging van uw pensioen is beperkt in de komende jaren.
3.
30-70%
De kans op verlaging van uw pensioen is aannemelijk in de komende jaren.
4.
70% of meer
Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen moeten verlagen.