Ons toeslagbeleid

PPF APG kijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Hiermee zorgen we dat jouw pensioen meegroeit met de stijging van de prijzen of de lonen en zo zijn waarde behoudt. Het verhogen van pensioenen noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Per 1 januari 2024 verhogen wij de pensioenen met 1,5%. De verhoging is voor iedereen die pensioen krijgt, opbouwt of heeft opgebouwd bij PPF APG. 

De inflatie in 2023 was een stuk lager dan het jaar ervoor. Toch is het mogelijk om de pensioenen met 1,5% te verhogen. Dit is mogelijk omdat de overheid de regels voor verhogen van pensioen heeft versoepeld in aanloop naar de nieuwe regels voor pensioen. Door de pensioenen met 1,5% te verhogen, groeit je pensioen in 2023 en 2024 gedeeltelijk mee met de prijsstijgingen.

Lees meer over deze verhoging

Per 1 januari 2023 verhogen wij de (opgebouwde) pensioenen met 10%. De verhoging is voor iedereen die pensioen krijgt, opbouwt of heeft opgebouwd bij PPF APG. 

De inflatie in 2022 was erg hoog. Door de pensioenen met 10% te verhogen, groeit je pensioen in 2023 grotendeels mee met de prijsstijgingen. 

Lees meer over deze verhoging

Per 1 september verhoogde PPF APG de (opgebouwde) pensioenen met 2,7%. Dit besloot het bestuur op 12 juli 2022. De verhoging werd gebaseerd op de prijsinflatie in de periode van september 2020 tot september 2021. 

De inflatie in deze periode was 2,7%

De verhoging was mogelijk omdat de overheid de regels voor het verhogen heeft versoepeld. De nieuwe regels gingen per 1 juli 2022 in. Daarom was het mogelijk om jouw pensioen in september 2022 te verhogen. Dit was voor 1 juli 2022 niet mogelijk. 

Het fonds moet toezien op een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarom heeft PPF APG besloten om de pensioenaanspraken en -uitkeringen per 1 september 2022 te verhogen.

Lees meer over deze tussentijdse verhoging

Actieve deelnemers

In de afgelopen jaren heeft PPF APG de pensioenen als volgt kunnen verhogen:

 • 2023: 10,00%
 • 2022: 2,70%
 • 2021: 0,00%
 • 2020: 0,00%
 • 2019: 0,66%
 • 2018: 0,00%
 • 2017: 0,00%
 • 2016: 0,20%
 • 2015: 0,75%

Niet-actieve deelnemers en gepensioneerden

In de afgelopen jaren heeft PPF APG de pensioenen als volgt kunnen verhogen:

 • 2023: 10,00%
 • 2022: 2,70%
 • 2021: 0,00%
 • 2020: 0,00%
 • 2019: 0,66%
 • 2018: 0,00%
 • 2017: 0,00%
 • 2016: 0,10%
 • 2015: 0,45%

Of PPF APG jouw pensioen kan en mag verhogen, hangt onder meer af van de dekkingsgraad. Deze geeft weer hoeveel geld we in kas hebben ten opzichte van de pensioenen die we moeten betalen. 

Per 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de gemiddelde dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten. 

Voorheen lag deze grens op 110%. Dit betekent dat een pensioenfonds eerder kan besluiten om de pensioenen te verhogen.

Actieve deelnemers

Indexatie voor actieve deelnemers wordt mede gebaseerd op het stijgen van de lonen en/of het stijgen van de prijzen. Bij het vaststellen van indexatie gaat PPF APG in principe uit van de collectieve loonsverhoging die in de cao van APG wordt vermeld. In sommige gevallen is de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) een gunstiger uitgangspunt. PPF APG kan er dan voor kiezen de indexatie daarop te baseren. 

Niet-actieve deelnemers en gepensioneerden

Voor niet-actieve deelnemers en gepensioneerden wordt de indexatie altijd gebaseerd op het stijgen van de prijzen. Hiervoor wordt de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) als uitgangspunt genomen.

PPF APG verhoogt je pensioen alleen als het financieel verantwoord en evenwichtig is om dit te doen. Is het pensioen verhogen een jaar niet mogelijk, dan doen we ons best het later in te halen.

Hieronder vindt u onze toelichting over de mate waarin wij onze indexatieambitie kunnen waarmaken.

 Mate waarin indexatieambitie kan worden waargemaakt
Dit betekent:
1.
0-10%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen niet indexeren.
2.
10-30%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een klein deel indexeren.
3.
30-70%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een deel indexeren.
4.
70% of meer
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een groot deel indexeren.