Ons toeslagbeleid

PPF APG kijkt elk jaar of de pensioenen te verhogen zijn, of niet. Zo behouden pensioenen hun waarde, ook in de toekomst. Als we de pensioen verhogen, zeggen we dat we 'toeslag verlenen' of 'indexeren'.

Indexatie voor actieve deelnemers wordt mede gebaseerd op het stijgen van de lonen en/of het stijgen van de prijzen. Bij het vaststellen van indexatie gaat PPF APG in principe uit van de collectieve loonsverhoging die in de cao van APG wordt vermeld. 
In sommige gevallen is de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) een gunstiger uitgangspunt. PPF APG kan er dan voor kiezen de indexatie daarop te baseren. 
Voor niet-actieve deelnemers en gepensioneerden wordt de indexatie altijd gebaseerd op het stijgen van de prijzen. Hiervoor wordt de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) als uitgangspunt genomen.

Of PPF APG je pensioen kan en mag  verhogen, hangt onder meer af van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft weer hoeveel geld we in kas hebben ten opzichte van de pensioenen die we moeten betalen. 

  • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij je pensioen niet.
  • Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan verhogen wij je pensioen mogelijk gedeeltelijk.
  • Is de beleidsdekkingsgraad 124% of hoger? Dan verhogen wij je pensioen mogelijk volledig.
PPF APG verhoogt je pensioen alleen als het financieel verantwoord en evenwichtig is om dit te doen. Is het pensioen verhogen een jaar niet mogelijk, dan doen we ons best het later in te halen.

Hieronder vindt u onze toelichting over de mate waarin wij onze indexatieambitie kunnen waarmaken.


Mate waarin onze indexatieambitie kan worden waargemaakt
Dit betekent:
1.
0-10%
Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen niet indexeren.
2.
10-30%
Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen voor een klein deel indexeren.
3.
30-70%
Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen voor een deel indexeren.
4.
70% of meer
Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen voor een groot deel indexeren.