Ons toeslagbeleid

PPF APG kijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Hiermee zorgen we dat jouw pensioen meegroeit met de stijging van de prijzen of de lonen en zo zijn waarde behoudt. Het verhogen van pensioenen noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Per 1 september 2022 verhoogt PPF APG de pensioenen met 2,7%. Dit heeft het bestuur op 12 juli 2022 besloten. De verhoging is gebaseerd op de prijsinflatie in de periode van september 2020 tot september 2021. De inflatie in deze periode was 2,7%.

De verhoging is mogelijk omdat de overheid de regels voor het verhogen van de pensioenen heeft versoepeld. De nieuwe regels zijn ingegaan per 1 juli 2022. Daarom is het mogelijk om jouw pensioen nog in 2022 te verhogen. Dit was voor 1 juli 2022 niet mogelijk. 

Het fonds moet toezien op een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarom heeft PPF APG besloten om de pensioenaanspraken en -uitkeringen per 1 september 2022 te verhogen.

Effecten van de tussentijdse pensioenverhoging voor verschillende generaties

Een (tussentijdse) verhoging van de opgebouwde pensioenen is goed nieuws voor alle deelnemers van PPF APG. Iedereen krijgt er pensioen bij. Jong en oud, actieve- en gewezen deelnemers en gepensioneerden. 

Daarnaast past een verhoging bij ons uitgangspunt. Wij vinden namelijk dat bij de uitvoering van de pensioenregeling, rekening moet worden gehouden met de ambitie om de pensioenen te verhogen. Bij elk besluit kijken we naar de gevolgen voor alle deelnemers. Is het besluit eerlijk voor iedereen? Daar kijken we nu ook naar. Want het effect van de verhoging per 1 september 2022 verschilt per generatie.

Lees de uitgebreide toelichting over het effect op verschillende generaties

Verhoging 2023

Aan het einde van dit jaar bekijken we of en hoeveel we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Dit hangt af van onze financiële situatie op dat moment en de stijging van de prijzen in 2022.

Actieve deelnemers

In de afgelopen jaren heeft PPF APG de pensioenen als volgt kunnen verhogen:

 • 2022: 2,70%
 • 2021: 0,00%
 • 2020: 0,00%
 • 2019: 0,66%
 • 2018: 0,00%
 • 2017: 0,00%
 • 2016: 0,20%
 • 2015: 0,75%

Niet-actieve deelnemers en gepensioneerden

In de afgelopen jaren heeft PPF APG de pensioenen als volgt kunnen verhogen:

 • 2022: 2,70%
 • 2021: 0,00%
 • 2020: 0,00%
 • 2019: 0,66%
 • 2018: 0,00%
 • 2017: 0,00%
 • 2016: 0,10%
 • 2015: 0,45%

Of PPF APG jouw pensioen kan en mag verhogen, hangt onder meer af van de dekkingsgraad. Deze geeft weer hoeveel geld we in kas hebben ten opzichte van de pensioenen die we moeten betalen. 

Per 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de gemiddelde dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten. 

Voorheen lag deze grens op 110%. Dit betekent dat een pensioenfonds eerder kan besluiten om de pensioenen te verhogen.

Actieve deelnemers

Indexatie voor actieve deelnemers wordt mede gebaseerd op het stijgen van de lonen en/of het stijgen van de prijzen. Bij het vaststellen van indexatie gaat PPF APG in principe uit van de collectieve loonsverhoging die in de cao van APG wordt vermeld. In sommige gevallen is de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) een gunstiger uitgangspunt. PPF APG kan er dan voor kiezen de indexatie daarop te baseren. 

Niet-actieve deelnemers en gepensioneerden

Voor niet-actieve deelnemers en gepensioneerden wordt de indexatie altijd gebaseerd op het stijgen van de prijzen. Hiervoor wordt de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI) als uitgangspunt genomen.

PPF APG verhoogt je pensioen alleen als het financieel verantwoord en evenwichtig is om dit te doen. Is het pensioen verhogen een jaar niet mogelijk, dan doen we ons best het later in te halen.

Hieronder vindt u onze toelichting over de mate waarin wij onze indexatieambitie kunnen waarmaken.

Mate waarin indexatieambitie kan worden waargemaakt
Dit betekent:
1.
0-10%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen niet indexeren.
2.
10-30%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een klein deel indexeren.
3.
30-70%
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een deel indexeren.
4.
70% of meer
Wij verwachten dat wij de komende jaren jouw pensioen voor een groot deel indexeren.