Renteafdekkingsbeleid van PPF APG

De rente op de geld- en kapitaalmarkt kan elke dag veranderen. Als de rente daalt, dan heeft PPF APG meer vermogen nodig om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De dekkingsgraad neemt dan af.

Als de rente stijgt, dan neemt de dekkingsgraad weer toe. Deze rentegevoeligheid is niet zoals we willen. Om de rentegevoeligheid van de dekkingsgraad te beperken, dekt PPF APG een gedeelte van het renterisico af. PPF APG heeft hiervoor beleid opgesteld.

PPF APG belegt in vastrentende waarden en gebruikt zogenoemde renteswaps. Deze beleggingsinstrumenten hebben rentegevoeligheid. Zo dekken we een deel van het renterisico af en beperken we de rentegevoeligheid van de dekkingsgraad.

Een renteswap is een financieel product waarvoor we een vaste rente ontvangen voor een vastgestelde periode. Deze toekomstige stroom van vaste rentes maakt dat renteswaps rentegevoeligheid heeft. Een renteswap stijgt in waarde als de rente daalt.