Jouw pensioenoverzicht

Als je pensioen opbouwt bij PPF APG, dan krijg je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van PPF APG. Vanaf half maart 2022 versturen we de overzichten van 2021.

In Mijn PPF APG vind je een kopie van je laatste pensioenoverzicht en een archief van eerdere pensioenoverzichten.
Op het UPO zie je hoeveel bruto pensioen je nu hebt opgebouwd en hoeveel je kan verwachten als je met pensioen gaat. Je ziet hoeveel pensioen je krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt en hoeveel pensioen je eventuele partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. In het UPO staan brutobedragen. Wil je weten wat je netto ontvangt bij pensionering? Kijk dan op Mijn PPF APG.
Als je uit dienst gaat, dan stopt je pensioenopbouw bij PPF APG. Je krijgt dan een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat je in dienst was. Daarna krijg je eens in de vijf jaar het UPO van PPF APG. Wel plaatsen we elk jaar een actueel overzicht op Mijn PPF APG.
Elk pensioenfonds en iedere pensioenverzekeraar waar je pensioen opbouwt stuurt je jaarlijks een UPO. Is je pensioenopbouw bij een pensioenfonds gestopt, dan krijg je van dat fonds nog eens in de vijf jaar een UPO. Een UPO is bij ieder pensioenfonds op dezelfde manier ingedeeld. Daardoor kun je de UPO’s die je krijgt gemakkelijk vergelijken en de bedragen bij elkaar optellen. Zo krijg je een goed inzicht in je pensioen.

Je krijgt geen UPO meer van ons als:

  • je pensioen is afgekocht;
  • je pensioen door waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds of verzekeraar is gegaan;
  • je met pensioen bent, je krijgt dan een jaaropgave.