Uniform Pensioenoverzicht nettopensioen 2021

In deze toelichting vind je meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht nettopensioen 2022 dat je van ons hebt gekregen.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee je pensioen opbouwt over jouw salaris boven € 112.189,00 (in 2021). Als je deelneemt aan de nettopensioenregeling, betaal je maandelijks een premie vanuit jouw nettosalaris.

Het pensioenoverzicht geeft je inzicht in:

 • de waarde van je nettopensioen op 31 december 2021;
 • welk pensioen je kunt inkopen als je de pensioenleeftijd bereikt;
 • wat je partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt.

Bewaar het pensioenoverzicht goed, zo houd je een helder overzicht van jouw nettopensioen.

Controleer jouw persoonlijke gegevens

Jouw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Je partner

Als je partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heb je een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op jouw pensioenoverzicht? Op de pagina trouwen of samenwonen staat hoe je jouw partner kunt aanmelden.

Je pensioengegevens

Op je pensioenoverzicht zie je de naam van de pensioenregeling waaraan je deelneemt. Ook zie je de dag waarop je bent gestart met deelname aan de nettopensioenregeling bij PPF APG.

 • Datum start deelneming aan deze pensioenregeling: de datum vanaf wanneer je deelneemt aan de nettopensioenregeling.
 • Je salaris dat meetelt voor je pensioenregeling: jouw bruto-jaarsalaris (bij een voltijd dienstverband) dat meetelt voor je pensioenopbouw in de nettopensioenregeling.
 • Aftoppingsgrens salaris: het deel waarover je pensioen opbouwt in de basisregeling, maar niet in de PPF APG nettopensioenregeling.
 • Salaris waarover je wel pensioen opbouwt of wel verzekerd bent [in de nettopensioenregeling]: pensioengevend salaris minus de aftoppingsgrens salaris. (Dit wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd.)
 • Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: laat zien of je in deeltijd of voltijd werkt.
 • Deelnamepercentage opbouw: het percentage waarvoor je deelneemt in de nettopensioenregeling in verhouding tot je maximale premie-inleg. Je kunt deelnemen voor 0%, 25%, 50%, 75% of 100%. Je bepaalt zelf je deelnamepercentage, je kunt dit één keer per jaar wijzigen.
  • Je bent ook verzekerd voor extra nabestaandenpensioen als je overlijdt terwijl je in dienst bent bij APG. Het deelnamepercentage voor extra nabestaandenpensioen is altijd 100%.
  • Als je deelneemt voor 0%, dan bouw je geen beleggingskapitaal op. Je hebt dan een 100% (risico)verzekering.

 

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan wordt jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. De opbouw van jouw pensioen gaat door zolang je arbeidsongeschikt bent.

Je hebt recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als je:

 • recht hebt op een uitkering op grond van de WIA, én
 • bij start deelneming aan de nettopensioenregeling niet op medische gronden bent uitgesloten van premievrije voortzetting.

 

Is je deelnamepercentage 25% of meer? Dan bouw je je eigen beleggingskapitaal op. Wij beleggen de premies (na aftrek van kosten en risicopremies) in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal koop je op de pensioendatum een nettopensioenuitkering bij PPF APG. Meer informatie over de waarde van de beleggingen van PPF APG vind je in de vermogensoverzichten die je elk jaar krijgt.

Op je pensioenoverzicht zie je de beleggingswaarde op 31 december 2021 en de nettopensioenuitkering die je hiermee naar verwachting kunt inkopen bij PPF APG. Daarnaast hebben wij ook berekend wat je aan nettopensioenuitkering kunt verwachten als je blijft deelnemen aan de nettopensioenregeling.

Heb je gekozen voor een deelnamepercentage van 0%? Dan bouw je geen beleggingskapitaal op en krijg je geen nettopensioenuitkering als je met pensioen gaat.

Bekijk meer informatie over nettopensioen.

Je pensioen en jouw eventuele ex-partner

Zijn er bij een echtscheiding afspraken gemaakt over de verdeling van jouw pensioen met je ex-partner? In het pensioenoverzicht is nog geen rekening gehouden met jouw keuze en de verdeling van je pensioen bij scheiding.

Keuzemogelijkheden

Ga je met pensioen? Dan volgt jouw nettopensioen de keuzes die je voor je pensioen in de basisregeling maakt. Je hebt voor je nettopensioen dus geen afzonderlijke keuzemogelijkheden.

 

Als je overlijdt, dan kunnen jouw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen krijgen. Dit is een nettobedrag per jaar.

Overlijd je als je nog in dienst bent bij PPF APG? Dan krijgen jouw partner en/of kinderen de uitkering die in jouw pensioenoverzicht staat. We gaan er bij de berekening vanuit dat je zou hebben doorgewerkt tot 67 jaar.

Ga je uit dienst? Dan wordt de uitkering bij overlijden lager. Heb je een verzekering afgesloten voor je partner en kinderen? Dan vervalt de uitkering bij overlijden.

Partner

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag staan dat je partner krijgt als je overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, gelijk aan de voorwaarden van de PPF APG basisregeling.

Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Als je overlijdt, hebben je kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Je hoeft je kinderen niet aan te melden. Het maakt geen verschil of jouw kinderen je eigen kinderen zijn, je pleeg- of stiefkinderen.

Lees meer over het wezenpensioen.

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Lees hoe zeker je pensioen is en wat de risico's van je pensioen zijn.

 

Het wijzigen van je deelnamepercentage heeft invloed op je op te bouwen beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling.

Daarnaast kunnen sommige gebeurtenissen in je leven invloed hebben op het PPF APG nettopensioen en PPF APG basispensioen in het algemeen:

 • je gaat trouwen of samenwonen
 • je gaat scheiden
 • je krijgt een andere baan

Eerder dit jaar heb je het polisoverzicht 2021 gekregen. De gegevens op het polisoverzicht kunnen afwijken van de gegevens op je pensioenoverzicht. Dit komt doordat het polisoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens op dat moment, terwijl het pensioenoverzicht uitgaat van de stand per 31 december 2021.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet op onze website? Neem dan gerust contact op met het Klantteam PPF APG. Je kunt ons op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereiken op 020 583 5915.