Niet-actieve deelnemers

‘Niet-actieve deelnemers’ zijn deelnemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij PPF APG. Hun pensioenopbouw bij PPF APG is gestopt. Bijvoorbeeld omdat iemand uit dienst is gegaan. Als je na uitdiensttreding niet kiest voor waardeoverdracht blijft je opgebouwde pensioen gewoon staan bij PPF APG. Behalve als het een klein pensioen is van minder dan € 592,51 bruto per jaar. Dit wordt in de meeste gevallen automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Je kunt je opgebouwde pensioen bij PPF APG meenemen naar een nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Of waardeoverdracht mogelijk is, hangt van verschillende factoren af. Zo is bijvoorbeeld de financiële situatie van beide pensioenfondsen bepalend. Waardeoverdracht is een eenmalige keuze, laat je daarom goed informeren over de gevolgen. 

Als het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd hoger is dan € 592,51 bruto per jaar, dan kun je je opgebouwde pensioen bij PPF APG laten staan. Vanaf je pensionering krijg je dan maandelijks pensioen van PPF APG. Voor niet-actieve deelnemers (en gepensioneerden) geldt dat wij het pensioen jaarlijks proberen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen.

Is je opgebouwde pensioen bij ons lager dan € 592,51 bruto per jaar? Dan dragen wij jouw pensioen meestal automatisch over naar jouw huidige pensioenfonds of verzekeraar. 

Lees meer over automatische waardeoverdracht bij kleine pensioenen.

Voor een niet-actieve deelnemer bij PPF APG plaatsen wij elk jaar een pensioenoverzicht (UPO) op Mijn PPF APG. Een keer in de 5 jaar krijg je het UPO digitaal of per post. In het UPO zie je wat de waarde is van je pensioen bij PPF APG.

6 maanden voor je pensioenleeftijd krijg je automatisch een aanvraagformulier voor je ouderdomspensioen bij PPF APG.

Op Mijn PPF APG kun je precies zien hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd. Ook zie je daar je persoonlijke gegevens. Deze gegevens kan je zelf wijzigen of aanvullen. Je logt eenvoudig en veilig in via DigiD. Bekijk je gegevens op Mijn PPF APG.

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij jou om antwoord te geven op deze vragen. In Mijn PPF APG vind je rekentools waarmee je je financiële balans kunt zien op jouw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van je weten, hebben wij berekend wat je verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als je jouw AOW-leeftijd bereikt. 

Lees meer over Mijn PPF APG

Krijg zicht op de balans tussen jouw inkomsten en uitgaven later. Lees meer.