Niet-actieve deelnemers

‘Niet-actieve deelnemers’ zijn deelnemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij PPF APG, maar waarvan de opbouw is gestopt. Bijvoorbeeld omdat men uit dienst is gegaan. Als je na uitdiensttreding niet kiest voor waardeoverdracht blijft je opgebouwde pensioen gewoon staan bij PPF APG. Niet-actieve deelnemers worden bij PPF APG ook wel ‘slapers’ of ‘gewezen deelnemers’ genoemd.

Je kunt je opgebouwde pensioen bij PPF APG meenemen naar een  nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Of waardeoverdracht mogelijk is, hangt van verschillende factoren af. Zo is bijvoorbeeld de financiële situatie van beide pensioenfondsen bepalend. Waardeoverdracht is een eenmalige keuze, laat je daarom goed informeren over de gevolgen. 
Je kan je opgebouwde pensioen bij PPF APG laten staan. Vanaf je pensionering ontvang je  dan gewoon maandelijks pensioen van PPF APG. Jouw pensioen bij PFF APG groeit dan gewoon mee met de pensioenontwikkeling binnen het fonds.
Is je opgebouwde ouderdomspensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens, dan koopt PPF APG je pensioen alsnog af. Dat kan vanaf twee jaar nadat je uit dienst bent gegaan of op moment van pensionering. 
Let op! Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen.
Als niet-actieve deelnemer of slaper bij PPF APG ontvang je een keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht (UPO) van ons. Hierin zie je wat de waarde is van je pensioen bij PPF APG. Zes maanden voor je pensioenleeftijd ontvang je automatisch een aanvraagformulier voor je ouderdomspensioen bij PPF APG.
Op Mijn PPF APG kun je precies zien hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd. Ook zie je daar je persoonlijke gegevens, deze gegevens kan je zelf wijzigen of aanvullen. Je logt eenvoudig en veilig in via DigiD. Bekijk je gegevens op Mijn PPF APG.

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij jou om antwoord te geven op deze vragen. Helder Overzicht & Inzicht in Mijn PPF APG laat jouw financiële balans zien op jouw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van jou weten, hebben wij berekend wat jouw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als je jouw AOW-leeftijd bereikt. 

Lees meer over Helder Overzicht & Inzicht