Hoogte pensioen bekijken

Als je pensioen opbouwt bij PPF APG, dan kun je in Mijn PPF APG bekijken hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. Daarnaast krijg je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop zie je je huidige én toekomstige pensioensituatie.

In het UPO zie je hoeveel bruto pensioen je nu hebt opgebouwd en hoeveel je kan verwachten als je met pensioen gaat. Je ziet hoeveel pensioen je krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt en hoeveel pensioen je eventuele partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. In het UPO staan brutobedragen. Wil je weten wat je netto krijgt bij pensionering? Kijk dan op Mijn PPF APG

6 Maanden nadat je uit dienst bent gegaan, krijg je een overzicht met het pensioen dat je tot de datum van je uitdiensttreding hebt opgebouwd. 

Je kunt dan kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. 

Koopt PPF APG jouw pensioen niet af en laat je jouw pensioen staan bij PPF APG, dan krijg je elke 5 jaar een nieuw overzicht of wanneer er toeslag wordt verleend op je premievrije aanspraken. Tussentijds informeren we je als er veranderingen in de pensioenregeling van PPF APG zijn.  

Heb je in het verleden bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Dan krijg je van ieder fonds een UPO. Een UPO moet altijd op dezelfde manier zijn ingedeeld, zodat je de pensioenoverzichten gemakkelijk kunt vergelijken. Ook kun je de bedragen op de verschillende UPO's eenvoudig optellen. Het UPO stelt je op die manier in staat beter inzicht in je pensioen te krijgen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van je totale pensioen dat je in heel je werkverleden hebt opgebouwd. 

Als je met pensioen bent, dan krijg je geen UPO meer maar een jaaropgave waar je je pensioengegevens vindt. Deze jaaropgave heb je nodig voor het invullen van je belastingaangifte.

PPF APG probeert jaarlijks de pensioenen mee te laten groeien met de algemene loonstijging van APG. Of dan kan en mag, is mede afhankelijk van de financiële situatie van PPF APG. De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke indicator om te bepalen hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. 

Je hebt géén recht op een automatische pensioenverhoging.