Afzien van nabestaanden pensioen

Je ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer je overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Je kunt hier samen met je ex-partner afspraken over maken.

Als je ex-partner afziet van nabestaandenpensioen, dan leggen jullie dit apart vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëndigingsovereenkomst. Of je ex-partner afziet van nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als je later een andere partner krijgt.

Het formulier afzien nabestaandenpensioen accepteren wij alleen:

  • als het volledig is ingevuld en;
  • wordt opgestuurd door je ex-partner met een kopie van zijn/haar (geldig) identiteitsbewijs.

Je bent gescheiden na 1-1-1996

Het nabestaandenpensioen gaat naar je huidige of toekomstige partner. Deze partner moet dan wel bekend zijn bij PPF APG. Als je ex-partner heeft afgezien van nabestaandenpensioen, dan kan dit gunstig zijn voor je ouderdomspensioen. Het is mogelijk om nabestaandenpensioen toe te voegen aan je ouderdomspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Je bent gescheiden voor 1-1-1996

Het nabestaandenpensioen gaat naar je huidige of toekomstige partner. Behalve als je nog een ex-partner hebt. Dan gaat het nabestaandenpensioen naar hem of haar. Om nabestaandenpensioen te krijgen moet je partner wel bekend zijn bij PPF APG.

Let op: er kunnen situaties zijn waarin je huidige partner toch geen recht heeft op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld als je pensioenopbouw bij PPF APG is gestopt vóór 1996 en je ook daarna geen pensioen meer opbouwde bij PPF APG.

Neem contact op met PPF APG als je geen pensioen hebt opgebouwd na 1-1-1996.

Je kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat je ex-partner 'afziet van het nabestaandenpensioen'. Ook een verklaring is voldoende. Belangrijk: het is niet voldoende als je in de verklaring opneemt dat hij of zij afziet van ouderdomspensioen of pensioenrechten.

Een verklaring kan zijn:

  • Een (aanvulling op het) echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst
  • De huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap
  • Een verklaring die door een notaris of advocaat is opgemaakt
  • Een eigen verklaring die door een notaris of advocaat is gelegaliseerd
  • Een eigen verklaring die is ondertekend door degene die afziet van het recht op nabestaandenpensioen, met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

Het afzien van nabestaandenpensioen is definitief zodra je van PPF APG een bevestiging krijgt.

Als je ex-partner afziet van nabestaandenpensioen dan blijft dit staan voor een (eventueel) nieuwe partner. Maar alleen als je weer pensioen gaat opbouwen bij PPF APG. Dit geldt niet als je gescheiden bent voor 1-1-1996 en je geen pensioen hebt opgebouwd na 1-1-1996.

Als je bent gescheiden na de waardeoverdracht, dan is het nabestaandenpensioen meegegaan naar de naar de nieuwe pensioeninstantie.

Jij of je ex-partner stuurt het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de verklaring naar ons. Je ex-partner stuurt het formulier afzien nabestaandenpensioen naar ons. Dit kan via het digitale contactformulier of per post naar:

PPF APG
Postbus 6003
1005 EA Amsterdam

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekenen de nieuwe regels voor scheiden of uit elkaar gaan? Alles wat je wilt weten, lees je in ons overzicht.