Je bent gescheiden van tafel en bed of je gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om samen met je partner afspraken te maken over de verdeling van je ouderdomspensioen.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden, maar blijft je huwelijk nog in stand. Een scheiding van tafel en bed wordt niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). PPF APG ontvangt hiervan geen automatisch bericht. Bij een scheiding van tafel en bed is het tijdstip van scheiding de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister.

Het is belangrijk dat je binnen 2 jaar na datum van deze inschrijving dit doorgeeft aan ons, samen met de afspraken die je hebt gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. Ben je langer dan 2 jaar geleden gescheiden van tafel en bed? Neem dan contact met ons op.

Verdeling ouderdomspensioen

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om je ouderdomspensioen te verdelen. Om dit vast te kunnen leggen in onze administratie vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Het ingevulde formulier stuur je samen met een kopie van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister en een kopie van je convenant met daarin de gemaakte afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen, naar ons toe.

Je kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post. Vervolgens leggen wij de scheiding van tafel en bed en de door jou gemaakte afspraken vast in onze administratie. Jij en je partner ontvangen hiervan beiden een bericht.

Is de verdeling van het ouderdomspensioen vastgelegd en verzoenen jij en je partner zich weer? Dan kunnen wij op schriftelijk verzoek van jou en je partner de scheiding van tafel en bed en de verdeling van het pensioen uit onze administratie halen, zodra je de inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister heeft laten uitschrijven.

Wanneer krijgt je partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat je voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Ben je al met pensioen? Dan krijgt je partner het deel van je pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Je partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht tot de scheiding van tafel en bed.

Wat als je partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van je pensioen. Het bedrag voor je partner voegen wij toe aan jouw pensioen.

Nabestaandenpensioen voor je partner

Bij een scheiding van tafel en bed ben je officieel nog getrouwd. Je bouwt daarom nog steeds nabestaandenpensioen op voor je partner. Ook als je op een ander adres woont dan je partner. Als je definitief bent gescheiden, dan stopt deze opbouw van het nabestaandenpensioen voor je ex-partner. Je ex-partner behoudt recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de datum van de scheiding. Dit noemen we bijzonder nabestaandenpensioen.

Je ex-partner kan afzien van het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.

Woon je in het buitenland?

Woon je in het buitenland en ga je definitief scheiden na de scheiding van tafel en bed? Dan moet je dit zelf aan ons doorgeven. Doe je dit niet? Dan blijft de opbouw van het nabestaandenpensioen voor je ex-partner doorlopen.

Je geeft dit aan ons door het inschrijfbewijs van de scheiding naar ons te sturen via het digitale contactformulier. Of per post naar: 

PPF APG
Postbus 6003
1005 EA Amsterdam

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekenen de nieuwe regels voor scheiden of uit elkaar gaan? Alles wat je wilt weten, lees je in ons overzicht.