Hoe stond PPF APG er in november voor?

21 december 2023

De dekkingsgraad van PPF APG is in november gedaald van 123,4% naar 122,3%. De beleidsdekkingsgraad is in november 2023 gedaald van 122,6% naar 121,9%.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De waarde belegd in vastrentende waarden is gestegen en in zakelijke waarden gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 7,8% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

De rente is gedaald ten opzichte van eind vorige maand en hierdoor stegen de verplichtingen. In totaal zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 8,8% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

ppfapg-ontwikkeling-vermogen-verplichtingen-dekkingsgraad-november-2023-1027x622.png

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Per 1 juli 2022 heeft de overheid de regels voor indexatie versoepeld. Hierdoor is indexeren mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 105%. Voorheen lag deze grens op 110%.

PPF APG heeft een inschatting gemaakt over de mogelijkheid tot indexeren en de kans op korten in de komende 6 jaar. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen voor een deel indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 63% te kunnen waarmaken. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op korten

De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 20%. Lees meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan zijn van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten.

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de 2 dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

 


De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 2023 lager dan de vereiste beleidsdekkingsgraad. Ondanks dat de actuele dekkingsgraad op 30 september boven de vereiste dekkingsgraad lag, is er formeel sprake van een reservetekort en dient een herstelplan opgesteld te worden. Door DNB is de mogelijkheid geboden om het indienen van het herstelplan met 3 maanden uit te stellen. Het fonds heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.