Hoe stond PPF APG er in juni voor?

19 juli 2023

De dekkingsgraad van PPF APG is in juni gestegen van 121,0% naar 121,6%. De beleidsdekkingsgraad is in juni 2023 gedaald van 124,7% naar 124,2%.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De waarde belegd in vastrentende waarden is gestegen en in zakelijke waarden gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 1,6% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

De rente is gedaald ten opzichte van eind vorige maand en hierdoor stegen de verplichtingen. In totaal zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 1,1% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Per 1 juli 2022 heeft de overheid de regels voor indexatie versoepeld. Hierdoor is indexeren mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 105%. Voorheen lag deze grens op 110%.

PPF APG heeft een inschatting gemaakt over de mogelijkheid tot indexeren en de kans op korten in de komende 6 jaar. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen voor een deel indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 64% te kunnen waarmaken. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op korten

De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 24%. Lees meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan zijn van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten.

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de 2 dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

 

De beleidsdekkingsgraad was op 31 maart 2023 hoger dan de vereiste beleidsdekkingsgraad. Er is daarom op het eerste kwartaaleinde van 2023 geen sprake van een herstelplan. Omdat de vereiste beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2023 nog niet bekend is, kan nog niet worden vastgesteld of er op het tweede kwartaaleinde van 2023 sprake is van een tekort waarvoor een herstelplan moet worden ingediend.