Kandidaten gezocht voor het bestuur

9 april 2024

In het bestuur van PPF APG is 1 zetel vrijgekomen namens gepensioneerden. Hiervoor organiseren we verkiezingen. Ben je gepensioneerd en ontvang je pensioen van ons? Dan kun je je uiterlijk 7 mei 2024 kandidaat stellen voor deze zetel.

[Update 8 mei]
Het is niet meer mogelijk je kandidaat te stellen. Binnenkort laten we meer weten over deze verkiezingen.

Belangrijke rol in de transitie

We gaan op 1 januari 2025 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Een interessante (en ook drukke) periode voor jou, en ons als pensioenfonds. Als lid van het bestuur speel je een belangrijke rol in de transitie en de periode erna. Je behartigt de belangen van iedereen binnen ons fonds.

Functieprofiel bestuurslid

Om je te kandideren als bestuurslid voor PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. Daarnaast moet je in staat zijn de vaktechniek los te laten en als bestuurder te opereren vanuit de evenwichtige belangenafweging en aantoonbaar bestuurlijke slagkracht kunnen tonen.

Meer weten? Bekijk het functieprofiel van een bestuurslid.

Kandidaat stellen

Als kandidaat moet je ook kunnen aantonen dat je gesteund wordt door 10 kiesgerechtigden. Lees meer informatie over deze verkiezingen.   

Meer weten over de rol van bestuurder of over deze verkiezingen? Stuur ons dan een e-mail. We nemen dan contact met je op.