a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Functieprofiel bestuursleden

Leden van het bestuur vervullen een belangrijke rol bij het functioneren van een pensioenfonds. De juiste kandidaten vinden is daarom erg belangrijk.

Leden van het bestuur moeten voldoen aan het functieprofiel. Pas jij in het profiel? Stel je dan kandidaat! 

Ons bestuur kent 9 zetels, waarvan er 1 vrij is gekomen, een zetel namens de gepensioneerde deelnemers.

Om je tijdens een verkiezingsperiode te kandideren als bestuurslid voor PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. Daarnaast moet je in staat zijn de vaktechniek los te laten en als bestuurder te opereren vanuit de evenwichtige belangenafweging en aantoonbaar bestuurlijke slagkracht kunnen tonen.

Meer weten? Bekijk het functieprofiel van een bestuurder. Pas jij in het profiel? Stel je dan kandidaat!